The "Friendship Space" opened in Buzim

Date Publish: 
Friday, May 4, 2018

 

The "Friendship Space", room that was created and arranged by the youth from the local community of Lubarda (Buzim) was officially opened on Sunday. In this room they will learn, hang out, work on the implementation of other ideas... The promotion of the "Sayings and proverbs from Krajina" (free translate) a book by Amir Sijamhodžić" was also organized on the occasion of opening this space. Also, a short film about the project - from idea to realization, was presented, and three football matches were played in which youth from Lubarda and neighboring local communities competed. Their joint effort and work is an example of how progress can be made, and it is also positive that its activism will continue through the Youth Association "Lubarda" whose registration is just over. All of this is part of the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina" - implemented by IOM, supported by USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and the Embassy of the Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina.

***

"Prostor prijateljstva" koji su osmislili i uredili mladi iz MZ Lubarda (Bužim) svečano je otvoren! U ovoj prostoriji oni će učiti, družiti se, raditi na realizaciji drugih ideja... Povodom otvaranja organizovana je i promocija knjige "Krajiške izreke i poslovice" Amira Sijamhodžića, a prikazan je i kratki video o cijelom projektu – od ideje do realizacije. Takođe, odigrane su i tri revijalne fudbalske utakmice u kojim su se takmičili mladi iz Lubarde i susjedne mjesne zajednice. Njihov zajednički trud i rad je primjer kako se može doći do napretka, a pozitivno je i to što će svoj aktivizam nastaviti kroz Udruženje mladih "Lubarda" čiju registraciju upravo završavaju. Sve ovo dio je aktivnosti u sklopu projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini" - sprovodi ga IOM, a podržavaju USAID BiH, Vlada Velike Britanije i Ambasada Republike Italije u BiH.