"Friendship Space" in Bužim

Date Publish: 
Thursday, January 11, 2018

 

By signing a contract, youth from Lubarda / Buzim are step closer do achieving the goal – the space in which they will be able to gather and conceive new ventures in order do make positive changes in the community. By arranging a room called "Friendship Space", youth will get a functional space where they will organize a series of activities such as the cycle of interviews with successful people in the community, 3D modeling, web and graphic design workshops, humanitarian actions, socializing, and similar activities. The idea for the "Friendship Space" is the result of one of the dialogues realized in Buzim, organized as the activity within the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina" implemented by IOM, supported by USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and Embassy of Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina.

******

Potpisivanjem ugovora mladi u MZ Lubarda u Bužimu korak su bliže ostvarenju cilja – prostorija u kojima će se moći okupljati i smišljati nove poduhvate kako bi činili pozitivne promjene u zajednici. Uređenjem prostorija za mlade "Prostor prijateljstva" mladi će dobiti funkcionalnu prostoriju u kojoj će organizovati niz aktivnosti, poput ciklusa razgovora sa uspješnim ljudima u zajednici, edukacije o 3D modeliranju, web i grafičkom dizajnu, humanitarne akcije, druženja i slične aktivnosti. Ideja za "Prostor prijateljstva" nastala je kao rezultat jednog od dijaloga realizovanih u Bužimu, a koji su organizovani kao aktivnost projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini" kojeg implementira IOM, a finansiraju USAID BiH, Vlada Velike Britanije i Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini.