"Free time and the ways children use it"

Date Publish: 
Friday, January 4, 2019

 

“Slobodno vrijeme kod djece i na koji način ga provode” aktivnost je koju u Jablanici sprovodi neformalna grupa roditelja koja je prethodno učestvovala na treningu “Jačanje roditeljskih vještina”. Kroz ovu aktivnost, roditelji su sproveli anketiranje srednjoškolaca, a na prvoj panel diskusiji prisutnima su predstavljeni i rezultati ankete koja je obuhvatila i mlade iz mjesnih zajednica. Od 188 anketiranih, čak 103 mlade osobe su izjavile da ne učestvuju ni u jednoj aktivnosti. Jedna od učesnica na diskusiji bila je i direktorica Srednje mješovite škole koja je izrazila želju da se rezultati ove ankete također prezentuju i učenicima u školi te na Vijeću roditelja. 

Radionica je dio projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u BiH" kojeg implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM), a podržava je Vlada Velike Britanije.

***

"Free time and the ways children use it" is activity realized in Jablanica by the informal group of parents who participated in the "Strengthening of parental skills" training. Through this activity, parents conducted a survey among high school students, and on the first panel discussion, the results of the survey that included youth from local communities were presented to the guests. Out of the 188 surveyed, 103 young people said they did not participate in any activity. One of the participants in the discussion was also the director of the Middle School, which expressed the wish that the results of this survey were also presented to pupils at school and at the Parents' Council. 

This workshop is part of project “Moving to Sustainable Approaches in the Prevention of Violent Extremism in the Western Balkans”, implemented by IOM and supported by British Embassy Sarajevo.