The first module of the third Community Dialogue was held in Foca

Date Publish: 
Wednesday, February 7, 2018

 

The first module of the third Community Dialogue was held yesterday in Foca, and youth pointed the problems encountered! After discussing potential solutions it was decided that in the coming period they would prepare project proposals: "Arranging a picnic area for youth", "Procurement of music equipment and sound systems for various events". The idea "Procurement of sports equipment for the Bozovac village" is also justified because this village doesn't have a sports playground, the implementation of this idea does not require much funds, and Bozovac has many youth who are target group of the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina", implemented by IOM, and supported by USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and the Embassy of Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina.

*********

Prvi modul trećeg Dijaloga u zajednici održan je juče u Foči, a 15 mladih ukazalo je na probleme s kojima se susreću. Nakon razgovora o potencijalnim rješenjima odlučeno je da će u narednom periodu pripremiti projekte "Uređenje omladinskog izletišta" i "Nabavka muzičke opreme i ozvučenja za potrebe različitih priredbi i manifestacija“. Ideja „Nabavka sportskih rekvizita za naselje Božovac" takođe je opravdana jer ovo naselje nema sportsko igralište, realizacija ove ideje ne zahtjeva mnogo novca, a u naselju živi mnogo mladih koji su ciljna grupa projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini" - sprovodi ga IOM, a podržavaju USAID BiH, Vlada Velike Britanije i Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini.