The first module of the second Community Dialogue was held in Capljina

Date Publish: 
Monday, January 29, 2018

 

The first module of the second Community Dialogue was held in Capljina. Youth from local communities Bivolje Brdo, Domanovici and Oplicici pointed to the problems they are facing. After discussing potential solutions, it was decided that two projects would be implemented in the coming period, one is "Procurement of equipment for cultural and artistic society", and the other "Procurement of sports equipment for pupils from 1st to 5th grade". Youth agreed that joint forces can make a significant changes in the community and that they should be given the opportunity to do so. All of this is part of the project "'Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina". It is implemented by IOM, supported by USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and the Embassy of the Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina.

**********************

Prvi modul drugog Dijaloga u zajednici održan je u Čapljini. Mladi iz mjesnih zajednica Bivolje Brdo, Domanovići i Opličići ukazali su na probleme s kojima se sučavaju. Nakon razgovora o potencijalnim rješenjima odlučeno je da će se u narednom periodu raditi na dva projekta, jedan je "Nabavka opreme za kulturno-umjetničko društvo", a drugi "Nabavka sportske opreme za učenike od prvog do petog razreda osnovne škole". Mladi su saglasni da zajedničkim snagama mogu učiniti značajne promjene u zajednici i da im za to treba pružiti priliku. Sve ovo dio je prijekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini". Sporovodi ga IOM, a podržavaju USAID BiH, Vlada Velike Britanije i Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini.