The first Community Dialogue held in Buzim

Date Publish: 
Friday, December 29, 2017

 

The motivation, positive attitude, will, love and the commitment of the youth were able to feel in the Center for Culture, Sports and Information in Buzim, during the presentation of the project ideas which were obtained in the first "Community Dialogue", held two months ago. Presented projects – arranging a space for youth in Lubarda, entitled "The Space for Friendship”, and the idea of arranging and launching the City Library in Buzim, were presented. Representatives demonstrated a firm stance, willingness and commitment to make lives of youth in Buzim, through small steps, better and conditioned. This is another in a series of activities carried out within the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina" implemented by IOM, supported by the USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo, and the Embassy of the Republic of Italy in BiH.

******

Motivacija, pozitiva, volja, ljubav i predanost mladih mogli su da se osjete u Maloj sali Centra za kulturu, sport i informisanje u Bužimu, tokom prezentacije projektnih ideja do kojih su došli na prvom modulu "Dijaloga u zajednici", održanom prije dva mjeseca. Prezentovani su projekti: osposobljavanje prostorija za mlade u MZ Lubarda, pod nazivom "Prostor prijateljstva", te ideja o uređenju i pokretanju "Gradske biblioteke" u Bužimu. Predstavnici/e dvije projekte grupe su pokazali/e čvrst stav, volju i spremnost da život mladima u Bužimu, kroz male korake, učine boljim i uslovnijim. Ovo je još jedna u nizu aktivnosti koje se sprovode u sklopu projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini", kojeg implementira IOM, a podržavaju USAID BiH, Vlada Velike Britanije te ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini.