Finansijski pregled za odgovor na migrantsku situaciju u Unsko-sanskom kantonu, uz podršku Evropske unije

Date Publish: 
Friday, February 8, 2019

 

8. februara 2019.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM)- UN Agencija za migracije ovim putem izražava zahvalnost na podršci i saradnji koju su zvanične institucije u Unsko-sanskom kantonu pružile IOM-u tokom proteklog perioda kao odgovor na veliki priliv migranata. Naime, bez ove podrške kao i podrške lokalne zajednice koje su od neprocjenljivog značaja, situacija bi bila mnogo kompleksnija i humanitarni odgovor migrantima ne bismo mogli da stavimo pod kontrolu u ovako kratkom periodu.

Operativni štab Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine za upravljanje migrantskom situacijom imenovao je IOM kao vodeću organizaciju koja će prioritizirati svoje aktivnosti na uspostavljanju privremenih prihvatnih centara za migrante u Unsko- sanskom kantonu.

Obzirom da je odgovor na masovni priliv migranata bila jedna od prioritetnih mjera donijetih od strane Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine u februaru 2018.g., a sa ciljem spriječavanja velikih humanitarnih i sigurnosnih problema, EU je obezbijedila sredstva u ukupnom iznosu od 9,2 miliona € koje je dodjelila IOM-u, UNHCR-u I UNICEF-u.

Bitno je spomenuti da IOM upošljava 257 osoba u Bosni I Hercegovini na humanitarnom projektu koji je odgovor na migrantsku krizu. Od toga je 177 na poslovima direktne asistencije, a 80 radi na poslovima čišćenja i održavanja. 

Situacija u Unsko-sanskom kantonu je sljedeća, 80 osoba radi na direktnoj asistenciji, a 64  radi na čišćenju i održavanju.

Konkretno, IOM-u kao vodećoj organizaciji za upravljanje migrantskom situacijom, su odobrena sredstva Evropske unije u iznosu od 7,342,168 miliona € i to kako slijedi u nastavku: 

  • Iznos od 1.250.000€ obezbijedila je Evropska unija od strane Glavne uprave Evropske unije za Humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (DG ECHO). Pregled troškova se nalazi u nastavku:

 

 

  • Iznos od 6.092.168€ obezbijedila je Evropska unija od strane Glavne uprave za Europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR). Pregled troškova se nalazi u nastavku:

 

 

IOM od samog početka nastoji i nastavit će da podržava lokalnu ekonomiju, bilo to kroz nabavku razne opreme i materijala od lokalnih dobavljača, do angažmana lokalnih kompanija koje učestuvuju u projektima.