European Union donated a new ambulance to Health Centre Bihać

Date Publish: 
Friday, April 26, 2019

 

PRESS RELEASE

European Union donated a new ambulance to Health Centre Bihać

 

(Sarajevo, 25th April 2019)- The Health centre in Bihać was handed over the keys to the new, modernly equipped ambulance vehicle that will be used for emergency medical interventions and assistance in Una-Sana Canton.

In the past period, the Health Centre staff faced an increased number of medical interventions due to the presence of migrants in the temporary reception centres in Bihać. Therefore, European Union donated an ambulance vehicle that will improve the efficient work of the medical teams on field.

The cost of the vehicle is more than 65.000 KM and is donated within the project financed by the European Union to improve the capacities of Bosnia and Herzegovina to provide assistance to the migrants and refugees on the field and to improve the capacities of the country to manage the border.

The keys were handed over to the director of the Health Centre, Ms. Jasminka Ljubijankić by Mr. Dražan Rozić, IOM country emergency coordinator.

Ms. Ljubijankić expressed the significance that the donation of the modernly equipped ambulance will provide, not only for the migrants, refuges and the local community but for the medical staff as well.

“From the very beginning of the migration crisis, the Health Centre Bihac was involved in the primary health care of the migrants, and at no time did we neglect the health care of the local population. Since this new situation largely surpassed pur capacities, we contacted the Ministry of Health, as well as at the International Organization for Migration, and emphasized our real needs for functioning on the field. With the full support of the City Administration and the Ministry of Health, the International Organization for Migration has implemented a project for the purchase of a medical vehicle for the Health centre Bihac, donated by the European Union. Today, perhaps symbolically, exactly one year after our first field visit and providing assistance to a migrant, the International Organization for Migration handed over the keys of the ambulance. This is a significant donation for the Health Centre Bihać and will enable us to provide faster and better quality health care to both the local population and migrants. We are grateful for this donation and we are looking forward to good cooperation on future projects”, said Ms. Ljubijankić.

The project EU Support to Migration and Border Management in BiH is funded by the European Union in the amount of more than EUR 7.2 million, which are implemented by the IOM, in partnership with UNHCR and UNICEF.

 

For more information, please contact:

Edita Selimbegović,

IOM Public Information,

eselimbegovic@iom.int

***

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Evropska unija donirala novo sanitetsko vozilo Domu zdravlja Bihać

 

(Sarajevo, 25.april 2019.)- Domu zdravlja u Bihaću su danas uručeni ključevi novog sanitetskog vozila sa najsavremenijom opremom, koje će biti korišteno tokom medicinskih intervencija i pružanja pomoći migrantima na području Unsko-sanskog kantona.

U proteklom periodu, osoblje Doma zdravlja Bihać se suočilo sa povećanim brojem medicinskih intervencija usljed prisustva migranata u prihvatnim centrima u Bihaću, stoga je Evropska unija donirala sanitetsko vozilo koje će mnogo doprinijeti efikasnijem djelovanju medicinskih ekipa na terenu. 

Vozilo u vrijednosti od preko 65.000 KM je donirano u sklopu projekta koji finansira Evropska unija kako bi pomogla Bosni i Hercegovini u pružanju pomoći migrantima i izbjeglicama na terenu i ojačala kapacitete države pri upravljanju granicom.

Ključeve sanitetskog vozila je preuzela direktorica Doma zdravlja gđa. Jasminka Ljubijankić, a uručio ih je g. Dražan Rozić, IOM koordinator za odgovor na migrantsku situaciju u Bosni i Hercegovini.

Direktorica Ljubijankić je tom prilikom istakla značaj donacije savremeno opremljenog vozila, ne samo za migrante i izbjeglice, lokalno stanovništvo već i za osoblje koje će ga koristiti.

“Dom zdravlja Bihać je od samog početka migracijske krize bio uključen brinući o primarnoj zdravstvenoj zaštiti osoba u migraciji, a da ni u jednom momentu nismo zanemarili zdravstvenu zaštitu lokalnog stanovništva. Kako takve posebne situacije uvelike prelaze naše kapacitete, mi smo apelirali na nadležno Ministarstvo zdravstva, kao i na Međunarodnu organizaciju za migracije, i naglasili naše realne potrebe za funkcioniranje na terenu. Uz svesrdnu podršku Gradske uprave i Ministarstva zdravstva, Međunarodna organizacija za migracije je realizirala projekat nabavke sanitetskog vozila za DZ Bihać, a koje je donirala Evropska unija. Danas, možda i simbolično, tačno godinu dana od prvog našeg izlaska na teren i pružanja pomoći osobi u migraciji, Međunarodna organizacija za migracije nam je uručila ključeve novog sanitetskog vozila. Ovo je velika donacija za Dom zdravlja Bihać i omogućava nam brže i kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite, kako lokalnom stanovništvu, tako i osobama u migraciji. Zahvalni smo na ovakvoj donaciji i nadamo se dobroj suradnji i na budućim projektima”, izjavila je direktorica gđa. Ljubijankić.

Projekat “EU podrška upravljanju migracijama i granicom u BiH” koji finansira Evropska unija u vrijednosti od preko 7,2 miliona eura, provode Međunarodna organizacija za migracije, UNHCR i UNICEF.

 

Za više informacija, molimo da kontaktirate:

Edita Selimbegović,

IOM Odjel za informisanje,

eselimbegovic@iom.int