Education related to the strengthening of parenting skills was held in Tuzla

Date Publish: 
Friday, January 18, 2019

 

Edukacija koja se odnosi na jačanje roditeljskih vještina održana je u Tuzli za 11 roditelja, a sprovele su je stručne članice neformalne grupe roditelja iz Tuzle.

Kroz diskusiju o različitim primjerima tzv. kriznih situacija sa kojima se roditelji svakodnevno susreću, zaključeno je da je svaka situacija rješiva, kao i da pravovremena reakcija na pojedina ponašanja kod mladih osoba može spriječiti posljedice poput devijantnog ponašanja. Cilj ove edukacije jeste da se roditelji detaljnije upoznaju sa vještinama koje značajno doprinose optimalnom razvoju mladih osoba, pravilnoj izgradnji identiteta i formiranju zdrave i jake ličnosti.

Učesnici su iskazali veliki interes, te poručili da bi edukacija ove vrste trebalo biti mnogo više.

Ova aktivnost je dio projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini", kojeg implementira IOM, a podržavaju USAID, Vlada Velike Britanije i Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini.

***

Education related to the strengthening of parenting skills was held in Tuzla for 11 parents and were conducted by expert members of the informal group of parents from Tuzla.

Through discussion on different examples of so-called "crisis situation" with which parents meet on a daily basis, it is concluded that every situation can be solved, as well as that a timely reaction to certain behaviors in young people can prevent consequences such as deviant behavior. The aim of this education is for parents to learn more about the skills that contribute significantly to the optimal development of youth, the proper building of identity and the formation of healthy and strong personality.

The participants expressed great interest and said that there should be more education of this kind.

This activity is organized within the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina", implemented by IOM and supported by USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and the Embassy of Italy in Bosnia and Herzegovina.