Community dialogue held in Bugojno

Date Publish: 
Monday, December 17, 2018

 

Ideje, timski rad i želja za rješavanjem problema u lokalnoj zajednici obilježili su i module Dijaloga u zajednici koji su se održali u Bugojnu. Na Dijalogu su mladi prvenstveno iznijeli probleme sa kojima se suočavaju, a zatim i ponudili ideje za njihovo rješavanje. Prezentovanje tri ideje, od strane tri grupe, održano je pred projektnom komisijom.

Jedna grupa prezentovala je ideju "Little coding school", gdje će polaznici steći osnovno znanje programiranja i upoznati se sa novim IT tehnologijama, druga grupa radila je na ideji "Mjesec dana za veliki ekran” ponovno pokretanje kina u Bugojnu, dok je treća grupa prezentirala rekonstrukciju dječijeg igrališta u naselju Kolonije.

Važno je spomenuti i to da se Dijalog održavao u prostorijama Omladinskog centra u Bugojnu koji je također nastao kroz projekat koji su realizirali mladi.

"IOM je donio projekte u Bugojno", izjava je jedne od učesnica koja možda najbolje oslikava efekte ovog projekta.

Ova aktivnost je organizovana u sklopu projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini", kojeg implementira IOM, a podržava je Vlada Velike Britanije.

***

Ideas, teamwork and a wish to solve the problems in local community have marked modules of Community dialogue held in Bugojno. On this Dialogue young people have, in the first place, discussed about problems that they face, then offered ideas as a solutions for those problems. The presentation of three ideas, done by three groups, was given to the selection panel.

One group presented the idea “Little coding school” through which the participants will gain basic knowledge of programing and meet the new IT technologies, second group presented the idea “A month for the big screen”, restart of the cinema in Bugojno, while the third group presented the idea of reconstruction of kid’s playground in community Kolonije.

It is important to mention that this Community Dialogue was held in premises of Youth Center in Bugojno that was also created through the project implemented by youth.

“IOM has brought the projects to Bugojno”, stated one of the participants, what maybe depicts the effects of this project the best.

This activity was organized as part of the project “Community Based Approach To Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina”, implemented by IOM and supported by British Embassy Sarajevo