The closing ceremony of the project "Parents for Parents" was held in the premises of Youth Center Bugojno

Date Publish: 
Wednesday, January 30, 2019

 

Prethodne sedmice je u prostorijama Omladinskog centra Bugojno održana završna svečanost projekta “Roditelji za roditelje”, gdje je učesnicima ukratko predstavljeno buduće djelovanje neformalne grupe roditelja. Prema riječima članova neformalne grupe roditelja, većina učesnika izrazila je želju da učestvuju i u budućim aktivnostima ove grupe te su njeno djelovanje u lokalnoj zajednici ocijenili kao potrebno, korisno i pozitivno.
 
Projekat “Roditelji za roditelje“ posljednjih nekoliko mjeseci implementirala je neformalna grupa roditelja iz Bugojna, a cilj je bio unaprijeđenje komunikacije i razumijevanja između roditelja, mladih i ključnih aktera lokalne zajednice, te doprinos smanjenju broja nasilnih ponašanja i konflikata između generacije roditelja i mladih osoba. U sklopu projekta je održano nekoliko uspješnih radionica na kojima su roditelji usvojili korisna i zanimljiva znanja koja će im pomoći u odgoju djece te u izbjegavanju konflikata sa mladima zahvaljujući pravilnoj komunikaciji.
 
Ova aktivnost je dio projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini", kojeg sprovodi IOM, a podržavaju USAID, Vlada Velike Britanije i Ambasada Republike Italije u BiH.
 
***
 
The closing ceremony of the project "Parents for Parents" was held in the premises of Youth Center Bugojno last week, where the future activities of the informal group of parents were briefly presented to the participants. According to the members of the informal parent group, most participants expressed the desire to participate in the future activities of this group as well, and they found the activities of this informal group necessary, useful and positive.
 
The “Parent for Parents” project has been implemented by an informal group of parents from Bugojno for the past few months, with the aim of improving communication and understanding between parents, young people and key stakeholders of the local community, and contributing to reducing the number of violent behaviors and conflicts between parent generations and young people. As part of the project, several successful workshops were held where parents adopted useful and interesting knowledge that will help them in raising children and avoiding conflicts with young people thanks to proper communication.
 
This activity is part of the project “Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina”, implemented by IOM and supported by USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and the Embassy of Italy in Bosnia and Herzegovina.