"Children's playground Bužim"

Date Publish: 
Thursday, December 27, 2018

 

Osnovci u Bužimu su imali priliku da pokažu svoju kreativnost kroz izradu radova od reciklažnog materijala. Kako bi se nagradila i istaknula kreativnost, te učenici potaknuli da koriste svoju maštu na najbolji mogući način, ova aktivnost je imala takmičarski karakter. Proglašenje pobjednika ovog takmičenja ujedno je bila i završnica projekta "Dječije igralište Bužim".

Pored proglašenja pobjednika, učenici, njihovi nastavnici i ostali gosti imali su priliku da slušaju i razgovaraju o važnosti očuvanja okoliša. Svi učesnici su dobili nagrade, zahvalnice i priznanja, što je ocijenjeno kao pozitivno od strane njihovih nastavnika jer su svi učenici bili nagrađeni za svoj trud.

Ova aktivnost je dio projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini", kojeg implementira Međunarodna organizacija za migracije - IOM, uz podršku USAID-a, Vlade Velike Britanije i ambasade Republike Italije u BiH.

***

Elementary school students in Bužim had the chance to demonstrate their creativity through making art pieces out of recycle material. In order to reward and emphasize creativity, and to encourage students to use their imagination the best way possible, these activity had a competitive character. The announcement of the winners of this competition was also the end of the project "Children's playground Bužim".

In addition to announcing the winners, the students, their teachers and other guests had the opportunity to listen and talk about the importance of environmental preservation. All participants received rewards, acknowledgments and certificates, which was evaluated as positive by their teachers because all the students were rewarded for their effort.

The activity is part of the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina", implemented by the International Organization for Migration - IOM, and supported by the USAID Bosnia and HerzegovinaEmbassy of Italy in Bosnia and Herzegovina and British Embassy Sarajevo.