Buses with 270 migrants allowed to pass in Bosnia amid chaos

Date Publish: 
Friday, May 18, 2018

 

A convoy of buses with 270 migrants, including children that were stuck in central Bosnia, was allowed to pass after several hours of political bickering on Friday — reflecting the chaotic situation in the war-scarred Balkan country as it struggles to cope with the influx.

Authorities were transporting the migrants from Sarajevo, the capital, toward a center for asylum-seekers near the southwestern town of Mostar, but regional authorities there didn’t allow them in. They said they weren’t informed about the arrival of the convoy, something that was denied by the country’s interior minister.

The buses returned to the Sarajevo district and remained blocked for hours on a mountain road. Local media reported 18 children among the migrants, who appeared frightened and confused.

Bosnia’s authorities earlier in the day dismantled a migrant tent settlement in central Sarajevo in preparation for the move to Mostar.

Interior Minister Dragan Mektic told N1 television that the stoppage of the convoy was illegal and that it “jeopardizes the constitutional order” of Bosnia. He said the blockade amounted to a “coup d’etat.”

After a bloody war in the 1990s, Bosnia was split among Bosnian Muslim, Croat and Serb entities. Sarajevo is under Bosnian Muslim control, while Mostar is under Croat control.

Denis Zvizdic, the acting head of Bosnia’s Council of Ministers — or the country’s government — said the local Bosnian Croat authorities “will have to face the consequences” for preventing state authorities from carrying out their policies of trying to shelter the migrants “in a humane and dignified manner.”

Peter Van Der Auweraert, chief of the International Organization for Migration mission in Bosnia, said the migrants were to be transported to a refugee camp “where there are barracks, there are medical services, where there would be food.”

Thousands of migrants fleeing wars and poverty in the Middle East, Asia and Africa have recently turned from Serbia to Bosnia to avoid more heavy guarded routes and borders in other Balkan countries. Hundreds have been camping outdoors in Sarajevo and elsewhere.

Bosnian police have increased patrols along the borders with Serbia and Montenegro to prevent the growing influx of migrants illegally trying to reach Western Europe.

Source: https://www.washingtonpost.com/world/europe/buses-with-migrants-stuck-in-bosnia-amid-confusion/2018/05/18/5b926e48-5a85-11e8-9889-07bcc1327f4b_story.html?noredirect=on&utm_term=.c5e4b94ed368

 

 

Konvoj autobusa s 270 migranata, uključujući i djecu, koji je bio zaglavljen u centralnoj Bosni, je propušten nakon nekoliko sati političke svađe u petak – što najbolje oslikava kaotičnu situaciju u u ratom izranjavanoj balkanskoj zemlji koja se trenutno bori s prilivom migranata.

 

Vlasti su transportirale migrante iz glavnog grada, Sarajeva, prema centru za azilante u blizini jugozapadnog grada Mostara, ali su regionalne vlasti odlučile da ih ne propuste. Rečeno je da oni nisu informisani o dolasku konvoja, što je državni ministar sigurnosti porekao.

 

Autobusi su se vratili u Kanton Sarajevo gdje su ostali satima blokirani na planinskoj cesti. Lokalni mediji su prijavili da je 18 djece među migrantima, koja su izgledala preplašena i zbunjena.

 

Bosanske vlasti su ranije razmontirale šatorsko naselje migranata u centru Sarajeva, dok su ih pripremale za seobu u Mostar. Ministar sigurnosti Dragan Mektić je rekao za N1 da je zaustavljanje konvoja bilo protuzakonito te da je “ugrozilo ustavni poredak” BiH.

 

Nakon krvavog rata 1990-tih godina, BiH je podijeljena između bosanskih Muslimana, Hrvata i Srba. Sarajevo je pod kontrolom bosanskih Muslimana, dok je Mostar pod kontrolom Hrvata.

 

Denis Zvizdić, Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ili Vlade BiH, je izjavio da će se hrvatske vlasti “morati suočiti s posljedicama zbog spriječavanja državnih vlasti da implementiraju svoju politiku smještaja migranata na “human i dostojanstven način”.

 

Peter Van Der Auweraert, Šef Međunarodne organizacije za migracije u BiH je rekao da su migranti trebali biti transportirani u izbjeglički kamp “gdje se nalazi smještaj, medicinske usluge i hrana”.

 

Hiljade migranata koji bježe od rata i siromaštva Bliskog istoka, Azije i Afrike su nedavno došli u BiH iz Srbije u pokušaju da izbjegnu dobro čuvane rute i granice u drugim balkanskim zemljama. Stotine kampiraju na otvorenom u Sarajevu i drugim gradovima.

 

Bosanska policija je pojačala kontrolu uz granicu sa Srbijom i Crnom Gorom u pokušaju da spriječe rastući priliv migranata koji se ilegalno pokušavaju domoći zapadne Evrope.

 

Izvor: https://www.washingtonpost.com/world/europe/buses-with-migrants-stuck-in-bosnia-amid-confusion/2018/05/18/5b926e48-5a85-11e8-9889-07bcc1327f4b_story.html?noredirect=on&utm_term=.c5e4b94ed368