Applying the Human Security Concept to Stabilize Communities in Canton 10

Date Publish: 
Wednesday, December 24, 2014

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE 

Sarajevo, 24 decembar 2014. g.

     

Međunarodna organizacija za migracije – IOM je isporučila medicinsku opreme i namještaj na korištenje Domu zdravlja Drvar

Tokom mjeseca novembra i decembra 2014 godine Međunarodna organizacija za migracija -IOM isporučila je vrijednu medicinsku opremu i namještaj na korištenje Javnoj zdravstvenoj ustanovi Doma zdravlja Drvar. Oprema je obezbijeđena u okviru regionalnog sporazuma koji je potpisan u Beču, Austriji između Rotary fondacije i IOM-a.

 „U nastojanju da poboljšamo uslove rada i adekvatnu uslugu našim pacijentima kao i opremanje prostora koji imamo na raspolaganju, htjela bih da Vam se zahvalim na  opremi  koju ste nam dopremili i koja je  visokog kvaliteta i veoma bitna za rad naše zdravstvene ustanove. Sav sadržaj dostavljenog je od velikog značaja za naš budući rad, kvalitetniji i bolji smještaj bolesnika, a samim tim  i poboljšan kvalitet usluga o brizi i zaštiti stanovništva u naše dvije opštine, Drvar i Bosansko Grahovo. Sa ovom humanitarnom i stručnom saradnjom uspostavićemo i osigurati uslove za poboljšanje kvaliteta i sigurnost u provođenju zdravstvene zaštite“ izjavila je Mirjana Bilčar, direktorica Doma zdravlja Drvar.

Cjelokupna realizacija ove aktivnosti doprinijet će osnaživanju zdravstvenog sistema koje će unaprijediti pružanje  adekvatnije zdravstvene usluge zaštite korisnika u Drvaru i Bosanskom Grahovu što je jedan od ključnih faktora stabilnosti u ovom prioritetnom području.

Pomoć pri transportu i isporuci medicinske opreme i namještaja pružili su vojnici logističke baze EUFOR-a iz Butmira (pripadnici Austrijskog kontigenta).

U okviru ove aktivosti IOM je želio dodatno podržati aktivnosti koje se implementiraju kroz Program za poboljšanja zdravstvene zaštite te osnaživanje i stabilnosti, a koje se  realiziraju u sklopu projekta koji se financira iz UN TFHS (Trust Fund for Human Security) na području Hercegbosanske županije-Kantona 10. Implementatori ovog projekta su pored IOM-a i UNDP, UNHCR i UNICEF.

Kraj

------------------

Kontakt osoba:

Edita Selimbegović, PR - International Organization for Migration – Mission in BiH

Tel: +387 (0)33 293 713 Fax: +387 (0)33 293 726 Mob: +387 (0)61 215 839 begin_of_the_skype_highlighting