3rd module of the training "Strengthening parenting skills" organized in Zenica

Date Publish: 
Tuesday, January 30, 2018

 

That parents are important link in any society showed the "The parents’ body" in Zenica, which ended the 3rd module of the training "Strengthening parenting skills". This time they learned about the adolescent period, and how best to act in a crisis situation. In the future, the "The parents’ body" will work closely with youth from this city to achieve the greatest success in their community. All these activities are part of the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina", implemented by IOM and supported by USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and Embassy of Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina.

**************

Da su roditelji važna karika u svakom društvu pokazuje i "tijelo roditelja" u Zenici koje je završilo i treći modul obuke "Jačanje roditeljskih vještina". Ovaj put učili su o adolescentskom periodu, te kako najbolje djelovati u kriznim situacija. Ubuduće će tijelo roditelja blisko sarađivati s mladima iz ovog grada, kako bi ostvarili što veći uspjeh u njihovoj lokalnoj zakednici. Sve ovo su aktivnosti u sklopu projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini", koji sprovodio IOM, a podržavaju USAID BiH, Vlada Velike Britanije i Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini.