The 2nd module of the 1st Community Dialogue held in Istocno Sarajevo

Date Publish: 
Friday, January 26, 2018

 

On the 2nd module of the 1st "Community Dialogue" two ideas were presented to the project committee in East Sarajevo / Local Community Vojkovici, which youth prepared and would like to implement in the context of the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina". One group presented the project "Arranging playground and equipment for sports hall for youth in Vojkovici", and the other group presented the project „Setting up a park in Vojkovici". The committee approved these ideas and proposed them for the final selection. This project is implemented by IOM, supported by USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and the Embassy of the Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina.

*******************

Na drugom modulu prvog "Dijaloga u zajednici" projektnoj komisiji u Istočnom Sarajevu / Mjesna zajednica Vojkovići, prezentovane su dvije ideje koje su mladi pripremili i koje bi željeli da sprovode u sklopu projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini". Jedna grupa prezentovala je projekat "Uređenje igrališta i opremanje sale za mlade u Vojkovićima", a druga projekat "Uređenje parka u Vojkovićima". Komisija je odobrila ove ideje i predložila ih za finalnu selekciju. Pomenuti projekat sprovodi IOM, a podržavaju USAID BiH, Vlada Velike Britanije i Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini.