JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

 

Međunarodna organizacije za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva, neformalne grupe građana i fizička lica da dostave svoje kratke opise projekata po Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava prema specifikacijama koje navodimo u našem zvaničnom Pozivu. Uz ovaj Poziv za podnošenje prijedloga projekata nalaze se i prijavni obrasci koje treba slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje prijedloge na razmatranje IOM-u. 

 

NASLOV – LOT 1

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Mini grantovi za organizacije civilnog društva, neformalne grupe građana i fizička lica

30.01.2020.

29.02.2020.

 

NASLOV – LOT 2

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Mali grantovi za organizacije civilnog društva

30.01.2020.

29.02.2020.

 

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koji prijedlog projekta, da otkaže javni poziv i odbije sve dostavljene prijedloge, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom/im podnosiocu/ima prijave ili bilo koje obaveze da informiše podnosioca/e prijave po osnovu IOM odluke.

 

Prijave se dostavljaju na engleskom ili službenom jeziku ili jezicima zemlje putem e-pošte na adresu iomsjjmission@iom.int uz navođenje u nazivu poruke „Prijedlog projekta po Pozivu br. 98-01/20“ za mini grantove i „Prijedlog projekta po Pozivu br. 97-01/20“ za male grantove za podnosioce prijava iz BiH. Prijave se dostavljaju do 29.02.2020.g. a najkasnije do 24:00h.

 

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava možete preuzeti ovdje: Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata

Prijavni obrazac za neformalne grupe građana i fizička lica možete preuzeti ovdje: Prijava (krakti opis projekta) za neformalne grupe gradjana i fizicka lica

Prijavni obrazac za organizacije civilnog društva možete preuzeti ovdje: Prijava (krakti opis projekta) za OCD

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate Javni poziv kako bi Vaša prijava bila potpuna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Closing Date: 
Saturday, February 29, 2020
English