JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU MONTAŽNOG ČELIČNOG OBJEKTA ZA CENTRALNO SKLADIŠTE U NASELJU LIPA, BIHAĆ, Unsko-sanski kanton

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

ZA IZGRADNJU MONTAŽNOG ČELIČNOG OBJEKTA ZA CENTRALNO SKLADIŠTE U NASELJU LIPA, BIHAĆ, Unsko-sanski kanton

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane, kvalifikovane izvodjače da nam dostave svoje ponude po navedenom javnom pozivu za izgradnju Montažnog čeličnog objekta za Centralno skladište u naselju Lipa, Bihać, Unsko-sanski kanton, koju navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu.

 

Uz ovaj zahtjev za ponudu, nalaze se i opće instrukcije izvodjače koje uključuju instrukcije i administrativne zahtjeve koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i dostavili svoje ponude na razmatranje IOM-u. Svi dokumenti moraju biti potpisani i sa pečatom kompanije.

 

JAVNI POZIV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Izgradnja montažnog čeličnog objekta za Centralno skladište u naselju Lipa, Bihać, Unsko-sanski kanton

RADOVI

12.11.2021.

13.12.2021.

 

 

 

 

 

IOM zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e o osnovu  odluke IOM-a.

 

Rok za dostavljanje ponuda je 13.12.2021. godine do 12:00h, poštom na sljedeću adresu:

International Organization for Migration (IOM)

Muhsina Rizvića 13, 77 000 Bihać

n/r Odjel za nabavke

 

Naglašavamo da ponuda treba da bude validna 90 dana od dana podnošenja ponude.

Sve zainteresovane kompanije mogu zatražiti opće instrukcije za dobavljače kao i administrativne zahtjeve slanjem zahtjeva na e-mail adresu: uskproc@iom.int

Sve zainteresovane kompanije će imati mogućnost posjete i obilaska kampa u ponedeljak, 22.11. 2021. godine, u 11:00 sati.

 

Napomena: Rok za pojašnjenje ponuda je 12 dana prije isteka ovog oglasa.

 

Molimo vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju kako bi vaša ponuda bila potpuno kompletirana, te da uz ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na CD-u ili USB sticku.

 

 

Closing Date: 
Monday, December 13, 2021
English