JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU JAVNE RASVJETE NA NOVIM STUBOVIMA UZ DIONICU MAGISTRALNOG PUTA, U MZ BOSANSKA BOJNA, VELIKA KLADUŠA Unsko-sanski kanton

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA IZGRADNJU JAVNE RASVJETE NA NOVIM STUBOVIMA UZ DIONICU MAGISTRALNOG PUTA, U MZ BOSANSKA BOJNA, VELIKA KLADUŠA Unsko-sanski kanton

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane, kvalifikovane dobavljače da nam dostave svoje ponude po navedenom javnom pozivu za izgradnju javne rasvjete na novim stubovima uz dionicu magistralnog puta u MZ Bosanska Bojna, Velika Kladuša, Unsko-sanski kanton, koju navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu.

 

Uz ovaj zahtjev za ponudu, nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije i administrativne zahtjeve koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i dostavili svoje ponude na razmatranje IOM-u. Svi dokumenti moraju biti potpisani i sa pečatom kompanije.

 

JAVNI POZIV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Izgradnju javne rasvjete, na novim stubovima uz dionicu magistralnog puta u MZ Bosanska Bojna, Velika Kladuša, Unsko-sanski kanton

RADOVI

29.09.2021.

14.10.2021.

 

 

 

 

 

 

IOM zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e o osnovu  odluke IOM-a.

 

Rok za dostavljanje ponuda je 14.10.2021. godine do 12:00h, poštom na sljedeću adresu:

International Organization for Migration (IOM)

Muhsina Rizvića 13, 77 000 Bihać

n/r Odjel za nabavke

 

Naglašavamo da ponuda treba da bude validna 60 dana od dana podnošenja ponude.

Sve zainteresovane kompanije mogu zatražiti opće instrukcije za dobavljače kao i administrativne zahtjeve slanjem zahtjeva na e-mail adresu: uskproc@iom.int

Sve zainteresovane kompanije će imati mogućnost posjete i obilaska kampa u utorak, 05.10. 2021. godine, u 11:00 sati.

 

Napomena: Rok za pojašnjenje ponuda je 2 dana prije isteka ovog oglasa.

 

Molimo vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju kako bi vaša ponuda bila potpuno kompletirana, te da uz ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na CD-u ili USB sticku.

 

 

Closing Date: 
Thursday, October 14, 2021
English