JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - Nabavka, transport i isporuka metalnih kreveta na sprat i madraca, na području Unsko-sanskog kantona

 

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - Nabavka, transport i isporuka metalnih kreveta na sprat i madraca, na području Unsko-sanskog  kantona

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da nam dostave svoje ponude po navedenom javnom pozivu za Nabavku, transport i isporuku metalnih kreveta na sprat i madraca, na području Unsko-sanskog kantona, koju navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu. Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije  i administrativne zahtjeve koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje ponude na razmatranje IOM-u. Svi dokumenti moraju biti potpisani i sa pečatom kompanije.

Javni poziv

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavku, transport i isporuku metalnih kreveta na sprat i madraca, na području Unsko-sanskog kantona

NABAVKA

21.06.2021.

12.07.2021.

 

       

 

 

 

 

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

 

Rok za dostavljanje ponude je ponedeljak 12.07.2021. godine do 12:00h poštom na sljedeću adresu:

International Organization for Migration

Muhsina Rizvića 13, Bihac 77 000

n/r Odjel za nabavke

 

Naglašavamo da ponuda treba da bude validna do 90 dana od dana podnošenja Vaše ponude.

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opšte instrukcije dobavljačima i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese: [email protected]

Napomena: Rok za pojašnjene poruka je 2 dana prije isteka ovog oglasa.

 

Molimo Vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju, kako bi Vaša ponuda bila kompletirana te da uz vašu ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na CD-u ili USB stiku.

 

 

Closing Date: 
Monday, July 12, 2021
English