JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA- NABAVKA I ISPORUKA PLASTIČNOG POSUĐA ZA POTREBE PRIVREMENIH PRIHVATNIH CENTARA

 

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA- NABAVKA I ISPORUKA PLASTIČNOG POSUĐA ZA POTREBE PRIVREMENIH PRIHVATNIH CENTARA

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da nam dostave svoje ponude u javnom pozivu za nabavku I isporuku plastičnog posuđa za potrebe privremeno prihvatnih centara u Unsko sanskom kantonu prema listi koju navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu. Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije dobavljačima, specifikacije i administrativne zahtjeve koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje ponude na razmatranje IOM-u. 

 

Javni poziv

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka I isporuka plastičnog posuđa za potrebe privremeno prihvatnih centara u Unsko sanskom kantonu

NABAVKA

12.08.2021.

01.09.2021

 

       

 

 

 

 

 

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

 

Rok za dostavljanje ponude je srijeda, 01. Septembar 2021. godine do 12:00h poštom

Muhsina Rizvica bb, Bihac 77 000

n/r Odjel za nabavke­­_ (Nabavka I isporuka plastičnog posuđa za potrebe privremeno prihvatnih centara u Unsko sanskom kantonu)

Uz ponudu je potrebno dostaviti uzorke, te također naglašavamo da ponuda treba da bude validna do 31. Decembra 2021. godine od dana podnošenja Vaše ponude.

 

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opće instrukcije dobavljačima i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese [email protected] .

Napomena: Rok za pojašnjene poruka je 2 radna dana prije isteka ovog oglasa.

Molimo Vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju kako bi Vaša ponuda bila potpuno kompletirana te da uz Vašu ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na CD-u ili USB sticku.

 

Closing Date: 
Wednesday, September 1, 2021
English