JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - Nabavka I isporuka materijala.opreme,aparata I elemenata za potrebe privremenih prihvatnih centara

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

Nabavka I isporuka materijala.opreme,aparata I elemenata za potrebe privremenih prihvatnih centara

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da nam dostave svoje ponude po navedenim LOT-ovima u javnom pozivu za nabavku,isporuku i istovar materijala za odrzavanje za potrebe privremenih prihvatnih centara Unsko sanskom kantonu I kantonu Sarajevo prema listi koju navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu.

 

Uz ovaj zahtjev za ponudu, nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije i administrativne zahtjeve koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i dostavili svoje ponude na razmatranje IOM-u. Svi dokumenti moraju biti potpisani i sa pečatom kompanije.

 

LOT 1-JAVNI POZIV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka,isporuka i istovar elektro materijala, opreme i aparata

NABAVKA

01.10.2021.

21.10.2021.

 

 

 

 

 

LOT 2-JAVNI POZIV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka, isporuka i istovar sanitarnih materijala i elemenata

NABAVKA

01.10.2021.

21.10.2021.

 

 

 

 

 

LOT 3-JAVNI POZIV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka, isporuka i istovar stolarsko bravarske opreme, materijala I elemenata

NABAVKA

01.10.2021.

21.10.2021.

 

 

 

 

 

LOT 4-JAVNI POZIV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka, isporuka i istovar građevinskih materijala I opreme

NABAVKA

01.10.2021.

21.10.2021.

 

 

 

 

 

IOM zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e o osnovu  odluke IOM-a.

 

Rok za dostavljanje ponuda je utorak, 21.10.2021.godine do 12:00h, poštom na sljedeću adresu:

 

International Organization for Migration (IOM)

Muhsina Rizvića 13

77 000 Bihać

n/r Odjel za nabavke

 

Naglašavamo da ponuda treba da bude validna do 31.12.2021. godine, a od dana podnošenja ponude.

Sve zainteresovane kompanije mogu zatražiti opće instrukcije za dobavljačekao i administrativne zahtjeve slanjem zahtjeva na e-mail adresu: uskproc@iom.int , te ovim putem molimo također da sve zainteresovane kompanije jasno naglase u zahtjevu LOT za koji su zainteresovani.

Napomena: Rok za pojašnjenje ponuda je 3 dana prije isteka ovog oglasa.

Molimo vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju kako bi vaša ponuda bila potpuno kompletirana, te da uz ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na USB sticku.

 

 

Closing Date: 
Thursday, October 21, 2021
English