JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - NABAVKA I ISPORUKA MATERIJALA ZA DEZINFEKCIJU I ČIŠĆENJE ZA POTREBE PRIVREMENIH PRIHVATNIH CENTARA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

NABAVKA I ISPORUKA MATERIJALA ZA DEZINFEKCIJU I ČIŠĆENJE ZA POTREBE PRIVREMENIH PRIHVATNIH CENTARA

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da nam dostave svoje ponude po navedenom javnom pozivu za Nabavka i isporuka materijala za dezinfekciju i čišćenje, koju navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu.

 

Uz ovaj zahtjev za ponudu, nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije i administrativne zahtjeve koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i dostavili svoje ponude na razmatranje IOM-u. Svi dokumenti moraju biti potpisani i sa pečatom kompanije.

 

JAVNI POZIV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka i isporuka materijala za dezinfekciju i čišćenje

NABAVKA

04.10.2021.

25.10.2021.

 

 

 

 

 

IOM zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e o osnovu  odluke IOM-a.

 

Rok za dostavljanje ponuda i trazenih uzoraka je ponedjeljak, 25.10.2021. godine do 12:00h, poštom na sljedeću adresu:

 

International Organization for Migration (IOM)

Muhsina Rizvića 13

77 000 Bihać

n/r Odjel za nabavke

 

Naglašavamo da ponuda treba da bude validna do 31.12.2021. godine, a od dana podnošenja ponude.

Sve zainteresovane kompanije mogu zatražiti opće instrukcije za dobavljačekao i administrativne zahtjeve slanjem zahtjeva na e-mail adresu: uskproc@iom.int

Napomena: Rok za pojašnjenje ponuda je 2 dana prije isteka ovog oglasa.

Molimo vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju kako bi vaša ponuda bila potpuno kompletirana, te da uz ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na USB sticku.

 

 

Closing Date: 
Monday, October 25, 2021
English