JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA- NABAVKA I ISPORUKA MATERIJALA ZA DEZINFEKCIJU I ČIŠĆENJE ZA POTREBE PRIVREMENIH PRIHVATNIH CENTARA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA- NABAVKA I ISPORUKA MATERIJALA ZA DEZINFEKCIJU I ČIŠĆENJE ZA POTREBE PRIVREMENIH PRIHVATNIH CENTARA

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da nam dostave svoje ponude po navedenom javnom pozivu za nabavku I isporuku materijala za dezinfekciju I čišćenje u Unsko sanskom kantonu, kantonu Sarajevo I Hercegovačko neretvanskom kantonu prema listi koju navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu. Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije dobavljačima, listu i administrativne zahtjeve koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje ponude na razmatranje IOM-u. 

 

Javni poziv

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka i isporuka materijala za dezinfekciju i čišćenje

NABAVKA

12.05.2021.

02.06.2021

 

       

 

.

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

 

Rok za dostavljanje ponude je srijeda, 02. juni 2021. godine do 12:00h poštom na sljedeću adresu:

International Organization for Migration

Muhsina Rizvica bb, Bihac 77 000

n/r Odjel za nabavke

dok ponuda treba da bude validna 90 dana nakon podnošenja  ponude.

 

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opće instrukcije dobavljačima i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese [email protected]

Napomena: Rok za pojašnjene poruka je 3 dana prije isteka ovog oglasa.

Molimo Vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju kako bi Vaša ponuda bila potpuno kompletirana te da uz Vašu ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na CD-u ili USB sticku.

 

 

Closing Date: 
Wednesday, June 2, 2021
English