JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - Medijska kampanja za projekat 'Kampanje za podizanje svijesti o rizicima od neregularnih migracija za Zapadni Balkan’

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Medijska kampanja za projekat 'Kampanje za podizanje svijesti o rizicima od neregularnih migracija za Zapadni Balkan’

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane kompanije da dostave svoje ponude po navedenom javnom pozivu za Medijsku kampanju za projekat 'Kampanje za podizanje svijesti o rizicima od neregularnih migracija za Zapadni Balkan’, koju navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu.

 

Uz ovaj zahtjev za ponudu, nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije i administrativne zahtjeve koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i dostavili svoje ponude na razmatranje IOM-u. Svi dokumenti moraju biti potpisani i sa pečatom kompanije.

 

JAVNI POZIV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Medijska kampanja za projekat 'Kampanje za podizanje svijesti o rizicima od neregularnih migracija za Zapadni Balkan’

USLUGA

27.08.2021.

17.09.2021.

 

 

 

 

 

IOM zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e o osnovu  odluke IOM-a.

 

Rok za dostavljanje ponuda je petak, 17.09.2021. godine do 14:00h, poštom na sljedeću adresu:

 

International Organization for Migration (IOM)

Zmaja od Bosne bb, UN zgrada                      

71 000 Sarajevo

n/r Odjel za nabavke

 

Naglašavamo da ponuda treba da bude validna 60 dana od dana podnošenja ponude.

Sve zainteresovane kompanije mogu zatražiti opće instrukcije za dobavljačekao i administrativne zahtjeve slanjem zahtjeva na e-mail adresu: sjjproc@iom.int

Napomena: Rok za pojašnjenje ponuda je 2 dana prije isteka ovog oglasa.

Molimo vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju kako bi vaša ponuda bila potpuno kompletirana, te da uz ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na CD-u ili USB sticku.

 

 

Closing Date: 
Friday, September 17, 2021
English