JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - Asfaltiranje naselja Lipa, Unsko-sanski kanton

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

Asfaltiranje naselja Lipa, Unsko-sanski kanton

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da nam dostave svoje ponude po navedenim LOT-ovima u javnom pozivu za radove Asfaltiranje naselja Lipa, Unsko-sanski kanton, koju navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu.

 

Uz ovaj zahtjev za ponudu, nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije i administrativne zahtjeve koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i dostavili svoje ponude na razmatranje IOM-u. Svi dokumenti moraju biti potpisani i sa pečatom kompanije.

 

LOT 1 - JAVNI POZIV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Asfaltiranje naselja Lipa – Ulaz u naselje do objekta trpezarije i kuhinje

RADOVI

22.10.2021.

12.11.2021.

 

 

 

 

 

LOT 2 - JAVNI POZIV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Asfaltiranje naselja Lipa – Dionica porodična zona

RADOVI

22.10.2021.

12.11.2021.

 

 

 

 

 

IOM zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e o osnovu  odluke IOM-a.

 

Rok za dostavljanje ponuda je utorak, 12.11.2021. godine do 12:00h, poštom na sljedeću adresu:

International Organization for Migration (IOM)

Muhsina Rizvića 13

77 000 Bihać

n/r Odjel za nabavke

Naglašavamo da ponuda treba da bude validna 60 dana od dana podnošenja ponude.

 

Sve zainteresovane kompanije mogu zatražiti opće instrukcije za dobavljače kao i administrativne zahtjeve slanjem zahtjeva na e-mail adresu: uskproc@iom.int

Sve zainteresovane kompanije će imati mogućnost posjete i obilaska kampa u četvrtak, 28.10. 2021. godine, u 11:00 sati.

 

Napomena: Rok za pojašnjenje ponuda je 2 dana prije isteka ovog oglasa.

 

Molimo vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju kako bi vaša ponuda bila potpuno kompletirana, te da uz ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na USB sticku.

 

 

Closing Date: 
Friday, November 12, 2021
English