JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – ZAŠTITARSKE USLUGE NA PODRUČJU UNSKO SANSKOG KANTONA I UŠIVKA HADŽIĆI

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA –  ZAŠTITARSKE USLUGE NA PODRUČJU UNSKO SANSKOG KANTONA I UŠIVKA HADŽIĆI

Međunarodna organizacije za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da nam dostave svoju ponudu za zaštitarske usluge koje navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu. Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije dobavljačima, listu kampova i administrativne zahtjeve koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje ponude na razmatranje IOM-u. 

 

LOT 1 - NASLOV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Zaštitarske usluge – BIRA Bihać

USLUGA

08.03.2019.

25.03.2019.

  

LOT 2 - NASLOV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Zaštitarske usluge – Đački dom Borići, Bihać

USLUGA

08.03.2019.

25.03.2019.

 

LOT 3 - NASLOV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Zaštitarske usluge – Hotel Sedra Cazin

USLUGA

08.03.2019.

25.03.2019.

 

LOT 4 - NASLOV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Zaštitarske usluge – MIRAL Velika Kladuša

USLUGA

08.03.2019.

25.03.2019.

 

LOT 5 - NASLOV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Zaštitarske usluge – Ušivak Hadžići

USLUGA

08.03.2019.

25.03.2019.

 

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

 

Rok za dostavljanje ponude je ponedjeljak, 25. mart 2019. godine do 15:00h poštom na sljedeću adresu:

International Organization for Migration

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo

Ponuda treba da sadrži jediničnu cijenu koja će biti validna za vrijeme trajanja Ugovora.

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opće instrukcije dobavljačima, listu namirnica i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese sjjproc@iom.int  .

Napomena: Molimo Vas da dobro prođete kroz dokumentaciju koju preuzmete kako bih Vaša ponuda bila potpuno kompletirana, te da uz dokumentaciju dostavite i CD sa elektronskom kopijom Vaše ponude.

 

Closing Date: 
Monday, March 25, 2019
English