JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – RAZVOJ ONLINE BAZE PODATAKA ZA POTREBE AGENCIJA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – RAZVOJ ONLINE BAZE PODATAKA ZA POTREBE AGENCIJA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Međunarodna organizacije za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da dostave svoje ponude u javnom pozivu za razvoj online baze podataka za potrebe agencija za spovođenje zakona. Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije dobavljačima, kao i administrativni zahtjevi koje će dobavljači morati slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje ponude na razmatranje IOM-u. 

Naslov

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Razvoj online baze podataka

NABAVKA

18.06.2019

05.07.2019

 

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

Rok za dostavljanje ponude je petak 05. juli 2019. godine do 14:00h poštom na sljedeću adresu:

 

International Organization for Migration

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo,

Procurement Unit

dok ponuda treba da bude validna 60 dana nakon podnošenja ponude.

Kriterij pri ocjenjivanju ponuda je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opće instrukcije dobavljačima i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese sjjproc@iom.int

 

Napomena: Molimo Vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju i specifikacije, kako bi Vaša ponuda bila potpuno kompletirana te da uz vašu ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na CD-u ili USB-u.

 

Closing Date: 
Friday, July 5, 2019
English