JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – POVECANJE ELEKTRO-ENERGETSKE MREZE NA PODRUCJU NASELJA LIPA SA REKONSTRUKCIJOM POSTOJECE DEVASTIRANE MREZE

 

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA –  POVEĆANJE ELEKTRO-ENERGETSKE MREŽE NA PODRUČJU NASELJA LIPA SA REKONSTRUKCIJOM POSTOJEĆE DEVASTIRANE MREŽE

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane kompanije da dostave svoje ponude za povećanje elektro-energetske mreže na području naselja Lipa sa rekonstrukcijom postojeće devastirane mreže. Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije kompanijama, predmjer radova kao i administrativni zahtjevi koje će dobavljači morati slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje ponude na razmatranje IOM-u. 

 

NABAVKA

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Povećanje elektro-energetske mreže na području naselja Lipa sa rekonstrukcijom postojeće devastirane mreže

RADOVI

25.03.2021

15.04.2021

 

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

 

Rok za dostavljanje ponude je četvrtak 15. april 2021. godine do 12:00h poštom na sljedeću adresu:

 

International Organization for Migration

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo,

n/r Odjel za Nabavke

dok ponuda treba da bude validna 90 dana nakon podnošenja ponude.

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opće instrukcije dobavljačima i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese [email protected].

Obilazak terena će se vršiti u utorak, 06. aprila 2021.godine u 15:30h.

Napomena: Rok za pojašnjene poruka je 2 dana prije isteka ovog oglasa.

Molimo Vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju i predmjer radova, kako bi Vaša ponuda bila potpuno kompletirana te da uz vašu ponudu obavezno dostavite i elektronsku kopiju ponude na USB-u.

 

 

Closing Date: 
Thursday, April 15, 2021
English