JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – Postavljanje vanjske ograde oko naselja Lipa, Unsko-sanski kanton

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – Postavljanje vanjske ograde oko naselja Lipa, Unsko-sanski kanton

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da dostave svoje ponude po navedenom javnom pozivu za izvođenje radova Postavljanje vanjske ograde oko naselja Lipa. Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije dobavljačima i administrativne zahtjeve koje će dobavljači morati slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje ponude na razmatranje IOM-u.

 

Javni poziv

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Postavljanje vanjske ograde oko naselja Lipa, Unsko-sanski kanton

RADOVI

22.07.2021.

05.08.2021.

 

       

 

 

 

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

 

Rok za dostavljanje ponude je četvrtak 05. august 2021. godine do 10:00h poštom na sljedeću adresu:

 

International Organization for Migration

Muhsina Rizvića 13, Bihac 77 000

n/r Odjel za nabavke

 

Napomena: Ponuda treba da bude validna 90 dana nakon podnošenja ponude.

Obilazak terena je zakazan za četvrtak, 29. juli 2021. godine u 10:00.

 

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opće instrukcije dobavljačima i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese uskproc@iom.int

Napomena: Rok za pojašnjene poruka je 2 dana prije isteka ovog oglasa.

 

Molimo Vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju i predmjer radova, kako bi Vaša ponuda bila potpuno kompletirana te da uz vašu ponudu obavezno dostavite i elektronsku kopiju ponude na USB-u.

 

 

Closing Date: 
Thursday, August 5, 2021
English