JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – NABAVKA I ISPORUKA VUNENIH TKANIH DEKA ZA POTREBE PRIVREMENIH PRIHVATNIH CENTARA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

 

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

NABAVKA I ISPORUKA VUNENIH TKANIH DEKA ZA POTREBE PRIVREMENIH PRIHVATNIH CENTARA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

 

Međunarodna organizacije za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da dostave svoje ponude za nabavku i isporuku vunenih tkanih deka. Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju i tehničke specifikacije uređaja kao i administrativni zahtjevi koje će dobavljači morati slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje ponude na razmatranje IOM-u. 

 

NABAVKA

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka i isporuka vunenih tkanih deka

NABAVKA

27.10.2021

05.11.2021

 

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

 

Rok za dostavljanje ponude je petak 05. novembar 2021. godine do 12:00h putem e-maila na adresu: SJPROC@iom.int

 

dok ponuda treba da bude validna 90 dana nakon podnošenja ponude.

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opće instrukcije dobavljačima i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese SJJPROC@iom.int.

Napomena: Rok za pojašnjene poruka je 1 dan prije isteka ovog oglasa.

Molimo Vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju i specifikaciju deka, kako bi Vaša ponuda bila potpuno kompletirana.

 

 

 

 

Closing Date: 
Friday, November 5, 2021
English