JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – NABAVKA I ISPORUKA VOZILA ZA POTREBE AGENCIJA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – NABAVKA I ISPORUKA VOZILA ZA POTREBE AGENCIJA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Međunarodna organizacije za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da dostave svoje ponude po navedenim LOT-ovima u javnom pozivu za nabavku i isporuku vozila za potrebe agencija za spovođenje zakona. Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije dobavljačima, minimalne tehničke specifikacije vozila po LOT-ovima, kao i administrativni zahtjevi koje će dobavljači morati slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje ponude na razmatranje IOM-u. 
 
LOT 1
VRSTA
VRIJEDNOST NABAVKE
DATUM OBJAVE
KRAJNJI ROK
Nabavka i isporuka putničkog vozila
NABAVKA
SPECIFICIRANO U DOKUMENTACIJI
06.06.2019
20.06.2019
 
LOT 2
VRSTA
VRIJEDNOST NABAVKE
DATUM OBJAVE
KRAJNJI ROK
Nabavka i isporuka kombi (7+1) vozila
NABAVKA
SPECIFICIRANO U DOKUMENTACIJI
06.06.2019
20.06.2019
          
LOT 3
VRSTA
VRIJEDNOST NABAVKE
DATUM OBJAVE
KRAJNJI ROK
Nabavka i isporuka kombi (8+1) vozila
NABAVKA
SPECIFICIRANO U DOKUMENTACIJI
06.06.2019
20.06.2019
 
LOT 4
VRSTA
VRIJEDNOST NABAVKE
DATUM OBJAVE
KRAJNJI ROK
Nabavka i isporuka terenskog motornog vozila
NABAVKA
SPECIFICIRANO U DOKUMENTACIJI
06.06.2019
20.06.2019
 
LOT 5
VRSTA
VRIJEDNOST NABAVKE
DATUM OBJAVE
KRAJNJI ROK
Nabavka i isporuka teretnih/furgon vozila
NABAVKA
SPECIFICIRANO U DOKUMENTACIJI
06.06.2019
20.06.2019
 
IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.
Rok za dostavljanje ponude je četvrtak 20. juni 2019. godine do 14:00h poštom na sljedeću adresu:
International Organization for Migration
Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo,
Procurement Unit
dok ponuda treba da bude validna 60 dana nakon podnošenja ponude.
Kriterij pri ocjenjivanju ponuda je naveden u tenderskoj dokumentaciji.
Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opće instrukcije dobavljačima i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese sjjproc@iom.int, te ovim putem molimo također da sve zainteresovane kompanije jasno naglase u zahtjevu LOT za koji su zainteresovani.
Napomena: Rok za pojašnjene poruka je 7 dana prije isteka ovog oglasa.
Molimo Vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju i specifikacije vozila, kako bi Vaša ponuda bila potpuno kompletirana te da uz vašu ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na CD-u ili USB-u.
 

 

Closing Date: 
Thursday, June 20, 2019
English