JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – NABAVKA I ISPORUKA VOZILA ZA POTREBE AGENCIJA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA –  NABAVKA I ISPORUKA VOZILA ZA POTREBE AGENCIJA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Međunarodna organizacije za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da dostave svoje ponude po navedenim LOT-ovima u javnom pozivu za nabavku i isporuku vozila za potrebe agencija za spovođenje zakona. Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije dobavljačima, minimalne tehničke specifikacije vozila po LOT-ovima, kao i administrativni zahtjevi koje će dobavljači morati slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje ponude na razmatranje IOM-u. 

 

LOT 1

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka i isporuka putničkog vozila

NABAVKA

15.04.2019

08.05.2019

 

LOT 2

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka i isporuka kombi (7+1) vozila

NABAVKA

15.04.2019

08.05.2019

          

LOT 3

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka i isporuka kombi (8+1) vozila

NABAVKA

15.04.2019

08.05.2019

 

LOT 4

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka i isporuka terenskog motornog vozila

NABAVKA

15.04.2019

08.05.2019

 

LOT 5

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka i isporuka teretnog/furgon vozila

NABAVKA

15.04.2019

08.05.2019

 

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

 

Rok za dostavljanje ponude je srijeda 08. maj 2019. godine do 13:00h poštom na sljedeću adresu:

International Organization for Migration

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo,

Procurement Unit

dok ponuda treba da bude validna 60 dana nakon podnošenja ponude.

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opće instrukcije dobavljačima i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese sjjproc@iom.int, te ovim putem molimo također da sve zainteresovane kompanije jasno naglase u zahtjevu LOT za koji su zainteresovani.

Napomena: Rok za pojašnjene poruka je 7 dana prije isteka ovog oglasa.

Molimo Vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju i specifikacije vozila, kako bi Vaša ponuda bila potpuno kompletirana te da uz vašu ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na CD-u ili USB-u.

 

Closing Date: 
Wednesday, May 8, 2019
English