JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – NABAVKA I ISPORUKA SLUŽBENIH PLOVILA ZA PLITKI GAZ ZA POTREBE DRŽAVNE AGENCIJE ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

 

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA –  NABAVKA I ISPORUKA SLUŽBENIH PLOVILA ZA PLITKI GAZ ZA POTREBE DRŽAVNE AGENCIJE ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da dostave svoje ponude za nabavku i isporuku službenih plovila za plitki gaz sa kompletnom opremom za plovilo i kormilara. Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije dobavljačima, minimalne tehničke specifikacije plovila kao i administrativni zahtjevi koje će dobavljači morati slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje ponude na razmatranje IOM-u. 

 

NABAVKA

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka i isporuka službenih plovila za plitki gaz sa kompletnom opremom za plovilo i kormilara

NABAVKA

05.03.2021

25.03.2021

 

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

 

Rok za dostavljanje ponude je četvrtak 25. mart 2021. godine do 12:00h poštom na sljedeću adresu:

 

International Organization for Migration

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo,

n/r Odjel za Nabavke

dok ponuda treba da bude validna 60 dana nakon podnošenja ponude.

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opće instrukcije dobavljačima i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese SJJPROC@iom.int.

Napomena: Rok za pojašnjene poruka je 2 dana prije isteka ovog oglasa.

Molimo Vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju i specifikacije plovila, kako bi Vaša ponuda bila potpuno kompletirana te da uz vašu ponudu obavezno dostavite i elektronsku kopiju ponude na USB-u.

 

 

Closing Date: 
Thursday, March 25, 2021
English