JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – NABAVKA I ISPORUKA RUČNIH TERMO-VIZIJSKIH KAMERA

 

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA –  NABAVKA I ISPORUKA RUČNIH TERMO-VIZIJSKIH KAMERA

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da dostave svoje ponude za nabavku i isporuku ručnih termo-vizijskih kamera. Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opće instrukcije dobavljačima, minimalne tehničke specifikacije kamere kao i administrativni zahtjevi koje će dobavljači morati slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje ponude na razmatranje IOM-u. 

 NABAVKA

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka i isporuka ručnih termo-vizijskih kamera srednjeg dometa (dvogled)

NABAVKA

13.08.2021.

27.08.2021.

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

Rok za dostavljanje ponude je petak 27.08.2021. godine do 14:00h poštom na sljedeću adresu:

International Organization for Migration

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo,

n/r Odjel za Nabavke - NABAVKA I ISPORUKA RUČNIH TERMO-VIZIJSKIH KAMERA

dok ponuda treba da bude validna 60 dana nakon podnošenja ponude.

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opće instrukcije dobavljačima i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese [email protected].

Napomena: Rok za pojašnjene poruka je 2 dana prije isteka ovog oglasa.

Molimo Vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju i specifikaciju kamera, kako bi Vaša ponuda bila potpuno kompletirana te da uz vašu ponudu obavezno dostavite i elektronsku kopiju ponude na USB-u.

 

 

Closing Date: 
Friday, August 27, 2021
English