JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA

Međunarodna organizacije za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da nam dostave svoju ponudu za nabavku goriva za službena vozila koje navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu. Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije dobavljačima, tehničke specifikacije i administrativne zahtjeve koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje ponude na razmatranje IOM-u. 

 

LOT 1 - NASLOV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA IOM VOZILA

NABAVKA

14.03.2019.

27.03.2019.

  

LOT 2 - NASLOV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

NABAVKA GORIVA ZA POTREBE AGENCIJA MINISTARSTVA SIGURNOSTI  

NABAVKA

14.03.2019.

27.03.2019.

  

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

 

Rok za dostavljanje ponude je srijeda, 27. mart 2019. godine do 15:00h poštom na sljedeću adresu:

International Organization for Migration

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo

Ponuda treba da sadrži jediničnu cijenu koja će biti validna za vrijeme trajanja Ugovora.

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opće instrukcije dobavljačima, tehničke specifikacije i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese sjjproc@iom.int , te ovim putem molimo također da sve zainteresovane kompanije jasno naglase u zahtjevu LOT za koji su zainteresovani.

Napomena: Molimo Vas da dobro prođete kroz dokumentaciju koju preuzmete kako bih Vaša ponuda bila potpuno kompletirana.

 

Closing Date: 
Wednesday, March 27, 2019
English