JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – Konstrukcija skladišta u privremenom prihvatnom centru Ušivak, Hadžići

 

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – Konstrukcija skladišta u privremenom prihvatnom centru Ušivak, Hadžići

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da dostave svoje ponude za građevinske radove „Konstrukcija skladišta u privremenom prihvatnom centru Ušivak“. Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije kompanijama, predmjer radova kao i administrativni zahtjevi koje će dobavljači morati slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje ponude na razmatranje IOM-u. 

 

NABAVKA

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Konstrukcija skladišta u privremenom prihvatnom centru Ušivak, Hadžići

RADOVI

20.05.2021

03.06.2021

 

 

 

 

 

 

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

 

Rok za dostavljanje ponude je četvrtak 03. juni 2021. godine do 12:00h poštom na sljedeću adresu:

 

International Organization for Migration

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo,

n/r Odjel za Nabavke

                                                                                                     
dok ponuda treba da bude validna 60 dana nakon podnošenja ponude.

 

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opće instrukcije dobavljačima i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese sjjproc@iom.int

 

Napomena: Rok za pojašnjene poruka je 2 dana prije isteka ovog oglasa.

Molimo Vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju i predmjer radova, kako bi Vaša ponuda bila potpuno kompletirana te da uz vašu ponudu obavezno dostavite i elektronsku kopiju ponude na USB-u.

 

 

Closing Date: 
Thursday, June 3, 2021
English