JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – EKSTERNA I INTERNA OGRADA SA KAPIJAMA ZA NASELJE LIPA

 

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA –  EKSTERNA I INTERNA OGRADA SA KAPIJAMA ZA NASELJE LIPA

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane kompanije da dostave svoje ponude za izgradnju eksterne i interne ograde sa kapijama za naselje Lipa, Unsko-sanski kanton. Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije kompanijama, predmjer radova kao i administrativni zahtjevi koje će dobavljači morati slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje ponude na razmatranje IOM-u. 

 

NABAVKA

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Eksterna i interna ograda sa kapijama za naselje Lipa, Unsko-sanski kanton

RADOVI

29.03.2021

19.04.2021

 

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

 

Rok za dostavljanje ponude je ponedjeljak 19. april 2021. godine do 12:00h poštom na sljedeću adresu:

 

International Organization for Migration

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo,

n/r Odjel za Nabavke

dok ponuda treba da bude validna 90 dana nakon podnošenja ponude.

 

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opće instrukcije dobavljačima i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese SJJPROC@iom.int.

Obilazak terena će se vršiti u srijedu, 07. aprila 2021.godine u 13:00h.

Napomena: Rok za pojašnjene poruka je 2 dana prije isteka ovog oglasa.

Molimo Vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju i predmjer radova, kako bi Vaša ponuda bila potpuno kompletirana te da uz vašu ponudu obavezno dostavite i elektronsku kopiju ponude na USB-u.

 

 

Closing Date: 
Monday, April 19, 2021
English