Upravljanje migracijama

Provedba Strategije u oblasti migracija i azila u Bosni i Hercegovini (BiH), je u toku i provodi se prema planu. IOM, Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Ministarstvo sigurnosti BiH, među ostalim, provodi projekt kojim će provesti pojedine dijelove Strategije i dodatno izgraditi kapacitete Ministarstva sigurnosti za upravljanje pitanjima migracija.

Bosna i Hercegovina dijeli migracijske nadležnosti među velikim brojem agencija, tako da kapaciteti postoje, postoji potreba da se oni pojačaju i da se unaprijede postojeće strukture kako bi se osiguralo da se Ministarstvo sigurnosti može povezati brzo i učinkovito s EU i drugim relevantnim sudionicima.

Postoji dakle, potreba jačanja mehanizama za prikupljanje, razmjenu i analizu podataka, te povećanje razmjene informacija. Jačanje strukture će služiti kao referentna tačka za EU i druge relevantne partnere da prikupe sve informacije koje se odnose na migracije u BiH, kao i za pregled opšteg stanja u zemlji, takođe će poslužiti ne samo za poboljšanje komunikacije i učinkovitosti, nego i usklađenosti u upravljanju migracijama, osiguravajući da su svi državni i nedržavni akteri u BiH u mogućnosti da nastave konzistentan plan.

Nadovezujući se na postojeće strukture Ministarstva sigurnosti, kao što je Sektor za imigraciju, ova struktura ne bi trebala biti operativna, već radije usredotočena na prikupljanje, obradu i analizu podataka iz svih relevantnih institucija, kako bi se radili izvještaji i analize o migracijama. Njih bi trebalo onda distribuirati svim nadležnim tijelima u Ministarstvu sigurnosti i relevantnim agencijama kako bi se definirala politika, poboljšalo strateško planiranje, i pojačale operacije.

Ovako jedno ojačano tijelo će biti u skladu sa strukturama koje postoje u EU i drugim zemljama u regiji, i jedna ovakva inicijativa će pomoći u procesu integracije u EU, kao i u jačanju regionalne saradnje.

Ojačana struktura stoga bi trebala biti osposobljena da obezbijedi smjernice u vezi s nezakonitim  migracijama, kao i sigurnosti, azilom i ekonomskim migracijama i razvojem. To bi omogućilo kreatorima politike bolje razumjevanje postojećih problema i izazova; prednosti i slabosti; nedostataka i potreba, kako bi se stvorile jasno definisane polazne crte za oblikovanje realnih i razumnih provedbenih planova za procjene nacionalnog rizika i za djelotvorno funkcionisanje sistema upravljanja migracijama.