Trgovina ljudima

Zaštita žrtava trgovine ljudima predstavlja ključno područje unutar cjelokupnog problema na koje svi napori trebaju biti usmjereni.

Postoji potreba da se podrži uspostavljanje prihvatnih centara za žrtve trgovine ljudima pod upravom državnih institucija Bosne i Hercegovine (BiH). Više pažnje treba biti posvećeno reintegraciji žrtava da bi se izbjeglo da postanu ponovo žrtve trgovine ljudima. Ove reintegracijske aktivnosti bi se trebale usredotočiti na učenje žrtava vještinama koje bi olakšale njihovu socioekonomsku reintegraciju.

Treba promovisati i dalje zajedničke sjednice policijskih službenika, tužitelja, sudaca i socijalnog sektora, uzimajući u obzir promjene situacije i promjene modaliteta rada trgovine ljudima u BiH i široj regiji. Zajedničke aktivnosti osposobljavanja imaju dodatnu prednost da je svaki od sudionika prošao jednoobraznu obuku, počevši od identičnog referentnog okvira, dok ujedno pružaju priliku  sudionicima da se međusobno lično upoznaju, što pomaže u jačanju povjerenja među partnerima i bolje poznavanje različitih uloga i odgovornosti svakog tijela.