Zdravlje i Mobilnost: Preporuke za HIV/AIDS Strategiju i Akcioni plan

Date Publish: 
Sunday, September 20, 2015

Kao dio planiranih aktivnosti u okviru projekta ‘’Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije populacije u Bosni i Hercegovini: mobilne populacije’’, koji finansira Globalni Fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM), IOM je organizovao trodnevni trening ‘’Zdravlje i Mobilnost: Preporuke za HIV/AIDS Strategiju i Akcioni plan’’, koji je održan na Jahorini u periodu od 08-10.09.2015.

Cilj ovog treninga je bio da osnaži mrežu ključnih aktera u oblasti zdravlja i mobilnosti, te da razvije preporuke za uključivanje konkretnih mjera koje se bave potrebama migranata i mobilne populacije u novu HIV i AIDS Nacionalnu strategiju.

Sadržaj i program treninga su razvijeni u saradnji sa entiteskim HIV/AIDS koordinatorima i IOM specijalistom programa zdravlja migranata u Tadžikistanu, gdjicom. Rukshonom Kurbonovom, koja je uspješno vodila ovaj trening. U realizaciju treninga je aktivno uključeno 17 predstavnika relevantnih ministarstava, institucija i ne-vladinih partnera koji rade u oblasti migracija i javnog zdravlja.

Kao rezultat treninga, razvijene su preporuke na bazi četiri bloka za akciju koji su definisani 2008 godine u Rezoluciji svjetskog kongresa o zdravlju i migrantima (61.17). Na ovaj način će se olakašati proces uključivanja specifičnih potreba migranata i mobilne populacije u okviru nove Nacionalne HIV/AIDS strategije, u skladu sa opštom strategijom projekta.