Radionica na temu stigmatizacije osoba sa psihičkim poteškoćama

Date Publish: 
Sunday, September 20, 2015

U sklopu implementacije projekta Preventiva, tokom 16. i 17. septembra 2015. godine održane su radionice u kasarni Kozara u Banjaluci i kasarni Dubrave kod Tuzle, a na temu stigmatizacije osoba sa psihičkim poteškoćama.

Predavači na radionicama bili su gdin Milan Latinović, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, i gđa Vesna Ležaja, stručni savjetnik za mentalno zdravlje i psihosocijalnu asistenciju u Komandi za upravljanje personalom u Banjaluci, koji su učesnicima radionica prezentovali tri tematske cjeline: Mentalno zdravlje i prevencija mentalnog zdravlja, Psihosomatske bolesti i Stigmatizacija osoba sa psihičkim poteškoćama.

Radionice su organizovane s ciljem razbijanja stigme kod vojne populacije i prevencije mentalnog zdravlja. Na radionicama je prisustvovalo ukupno 100 pripadnika OS BiH, a planirano je da se ove radionice održe i u kasarnama u Rajlovcu i Čapljini u narednom periodu.