Edukacijsko-iskustvene radionice “Očuvanje mentalnog zdravlja vojnika-spasioca nakon učešća u kriznim intervencijama"

Date Publish: 
Friday, September 19, 2014

Tokom avgusta i septembra 2014. godine, u sklopu Projekta pružanja psihosocijalne asistencije populaciji pogođenoj poplavama tokom maja 2014. godine, održane su edukacijsko-iskustvene radionice na temu “Očuvanje mentalnog zdravlja vojnika-spasioca nakon učešća u kriznim intervencijama".

Radionice, namjenjene profesionalnom vojnom osoblju, imale su za cilj upoznavanje vojnika, koji su pomagali osobama pogođenim poplavama i klizištima, sa značenjem mentalnog zdravlja, ističući probleme koji se mogu pojaviti kao posljedica izloženosti stresu i traumi, također predstavljajući načine na koje se mogu svladati trauma i stres, te načine pomoći i samo-pomoći i jačanja kapaciteta s ciljem borbe protiv stigme i diskriminacije vezanih za mentalne poremećaje. Radionice su bile podjeljene na edukativno-informativni dio i iskustveni dio. U sklopu edukativno-informativnog dijela radionice, prezentacija je imala za cilj da upozna vojnike-spasioce sa osnovnim terminima vezanim za mentalno zdravlje s ciljem prevencije uticaja stresa na psihološko i fizičko zdravlje.

Iskustveni dio radionice je omogućio učesnicima da prezentuju svoje iskustvo i eventualne poteškoće koje su doživjeli tokom svog profesionalnog angažmana. Na kraju radionice, učesnici su evaluirali radionice ispunjavajući evaluacijski upitnik što je na kraju bilo analizirano. Analiza upitnika pokazuje pozitivnu reakciju učesnika na temu i sadržaj radionice kao i da je najvećim djelom zadovoljila njihova očekivanja. Mnogi učesnici su izrazili potrebu za organizacijom ovakvih radionica kao i na slične teme, kao i potrebu za većim aganžmanom psihologa u njihovom radnom okruženju.

Radionice su organizovane na sljedećim lokacijama: 'Ante Bruno Busic' kasarna u Livnu, 'Bilećki borci' kasarna u Bileći, '7 muslimanske brigade' kasarna u Zenici, 'Dubrave' kasarna u Tuzli, 'Vojvode Stepe Stepanovića' kasarna u Bijeljini, 'Kozara' kasarna u Banja Luci, 'Sinovi Posavine' kasarna u Orašju, 'Vojvode Ratomira Putnika' kasarna u Doboju, i “Rajlovac” kasarna u Sarajevu. Ove radionice su održane za pripadnike 4., 5. i 6. brigade, logističke komande i brigade taktičke podrške.

Profesionalni tim psihologa angažovanih od strane IOM-a je pripremio i održao radionice, a u sklopu Projekta pružanja psihosocijalne asistencije populaciji pogođenoj poplavama tokom maja 2014. godine, a koji je podržan od strane USAID-a.