Organizacijska struktura

Organizacijska struktura

Globalni rast organizacije – Ključni pokazatelji

 • Članstvo uvećano sa 67 država članica u 1998.  na 155 država članica u 2014. i nastavlja se povećavati
 • Ukupni izdaci uvećani sa 242.2 milliona USD u 1998. na procijenjenih 1.3 milijarde USD u 2013.
 • IOM uredi u više od 150 zemalja
 • Lokacije na terenu(1) uvećane sa 119 u 1998. na više od 480
 • Aktivni projekti uvećani sa 686 u 1998. na više od 2600
 • Operativno osoblje uvećano sa približno 1100 u 1998. na više od 8400, gotovo u cjelosti na terenu.

IOM struktura je vrlo decentralizovana što je omogućilo Organizaciji da izgradi kapacitete za implementaciju sve većeg broja različitih projekata na zahtjeve svojih država članica. IOM terenska struktura se sastoji od:

 • 9 regionalnih ureda, koji oblikuju regionalne strategije i plan djelovanja i pružaju programsku i administrativnu podršku zemljama unutar svog regiona. Ovi regionalni uredi su u sljedećim gradovima: Dakar, Senegal; Nairobi, Kenija; Kairo, Egipat; Pretoria, Južnoafrička Republika; San Hose, Kostarika; Buenos Aires, Argentina; Bangkok, Tailand; Brisel, Belgija; Beč, Austrija.
 • 2 posebna ureda za vezu koji jačaju odnose sa posebnim multilateralnim organima, diplomatskim misijama i nevladinim organizacijama. Ovi uredi su smješteni u New Yorku, Sjedinjene Američke Države, i u Adis Abebi, Etiopija.
 • 2 administrativna centra (Panama i Manila), koji pružaju osnovnu podršku u oblasti informacijske tehnologije i administrativnih usluga mreži ureda IOM-a.
 • 5 državnih ureda sa koordinacijskim funkcijama koje imaju dodatne odgovornosti da osiguraju da je migracijska realnost unutar definiranog klastera zemalja uzeta u obzir u programskim aktivnostima u regiji. Državni uredi sa koordinacijskim funkcijama su u Kanberi, Australija, (pokriva područje Pacifika); Rim, Italija (pokriva područje Mediterana); Astana, Kazahstan (pokriva područje Srednje Azije); i Georgetown, Gvajana (pokriva područje Kariba). Koordinacijska funkcija za klaster zemalja u Južnoj Aziji postoji takođe u regionalnom uredu u Bangkoku.
 • Nadalje, 4 državna ureda sa funkcijama mobilizacije resursa imaju dodatnu odgovornost u mobilizaciji resursa tako što će pomoći u prikupljanju sredstava kao i pružanjem savjeta o politikama, prioritetima i procedurama vezanim za prikupljanje sredstava. Ovi uredi su smješteni u Tokiju, Japan; Berlin, Njemačka; Helsinki, Finska; i Washington, D.C., Sjedinjene Američke Države

Projektizacija korištena u IOM-u (slično troškovima baziranim na aktivnostima), pri čemu se troškovi osoblja i uredski troškovi povezani sa implementacijom projekta naplaćuju projektu kroz koncept vremenske raspodjele što se naziva projektizacija. Svakoj aktivnosti u IOM-u je dodijeljen poseban projektni kod. Svakim projektom upravlja voditelj projekta kako bi se osiguralo da se projekti prate na odgovoran, transparentan i djelotvoran način.

Manila i Panama administrativni centri: Kako bi se postigla učinkovitost i upravljanje razvojem, IOM je započeo sa praksom prenošenja određenih funkcija iz glavnog sjedišta i nekih drugih mjesta sa visokim troškovima na lokacije sa nižim troškovima. Manila i Panama administrativni centri pružaju podršku u oblasti financija, informacijske tehnologije, sigurnosti osoblja, praćenja projekata, zdravstvenog osiguranja i sl. Svaki administrativni centar pokriva različita geografska područja za većinu svog područja djelovanja: Panama administrativni centar pruža podršku Sjevernoj i Južnoj Americi, a Manila administrativni centar pruža podršku ostalim dijelovima svijeta.

Ukupna sredstva: u 2013. više od 97 % od sredstava IOM-a  je bilo u obliku dobrovoljnih priloga za projekte. Ostatak predstavlja administrativni budžet financiran prilozima zemalja članica.

Najniža stopa administrativne podrške: Kako bi pokrili svoje indirektne troškove IOM naplaćuje standardnih 7% u odnosu na ukupne troškove projekta za administrativnu podršku. IOM daje prioritet troškovnoj učinkovitosti u implementaciji projekata.

 

1 Lokacije na terenu se ne odnose nužno na fizičke prostorije već više na prisustvo IOM osoblja.   

Više informacija o aktivnostima IOM-a u svijetu možete pronaći na www.iom.int