O IOM-u

O IOM-u

Osnovana 1951.g. IOM je vodeća međunarodna organizacija u području migracija i usko sarađuje s vladinim, međuvladinim i nevladinim partnerima.

Sa 155 država članica, i još 11 država sa statusom promatrača i uredima u više od 100 zemalja, IOM je posvećen promovisanju humanije i regularne migracije za dobrobit svih, pružanjem usluga i savjeta vladama i migrantima.

IOM pomaže u osiguranju regularnog i humanijeg upravljanja migracijama, promovisanju međunarodne saradnje na pitanjima migracija, kako bi pomogli u potrazi za praktičnim rješenjima za probleme migracija, te pružanju humanitarne pomoći migrantima kojima je potrebna, uključujući izbjeglice i interno raseljene osobe.

Ustav IOM-a prepoznaje vezu između migracija i ekonomskog, društvenog i kulturnog razvoja, kao i pravo na slobodu kretanja.

IOM radi u četiri široka područja upravljanja migracijama:

  • Migracije i razvoj
  • Olakšavanje procesa migracija
  • Reguliranje migracija
  • Prisilne migracije

Aktivnosti IOM-a u ovim područjima uključuju promociju međunarodnog migracionog prava, politiku debate i smjernice, zaštitu prava migranata, zdravlje migranata i rodnu dimenziju migracije.

Više informacija o aktivnostima IOM-a u svijetu možete pronaći na globalnoj web stranici www.iom.int