The focus group with participants of the second MoviEQ workshop held in Bugojno

Date Publish: 
Friday, December 22, 2017

 

With the participants of the second MoviEQ workshop from Bugojno, a focus group was also held focusing on analyzing the impact of MoviEQ workshops on the participants and determining how many new skills they have adopted in their everyday life. Also, focus group enables the continuation of communication with participants that provides continuous support to strengthen their capacity. This is activity within the project "Community Based Approaches to Support Youth in Local Communities in Bosnia and Herzegovina", which is supported by USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and Embassy of Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina.

************

S učesnicima druge MoviEQ radionice iz Bugojna održana je i fokus grupa čiji cilj je analiza uticaja MoviEQ radionica na učesnike, te utvrditi koliko su novih vještina usvojili u svakodnevnom životu. Takođe, kroz održavanje fokus grupe omogućava se nastavak komunikacije s učesnicima kojima se pruža kontinuirana podrška za jačanje njihovih kapaciteta. Ova aktivnost sprovodi se u sklopu projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini" koji sprovdi IOM, a podržavaju USAID BiH, Vlada Velike britanije i Ambasada Republike Italije u BiH.