Konsultativna sesija sa partnerima iz zdravstvenog i sektora informaciono-komunikacijskih tehnologija (IKT) iz Federacije BiH

Date Publish: 
Thursday, September 23, 2021

 

 

Konsultativna sesija sa partnerima iz zdravstvenog i sektora informaciono-komunikacijskih tehnologija (IKT) iz Federacije BiH

 

U Sarajevu je 22.septembra 2021.godine održana konsultativna sesija sa partnerima iz zdravstvenog i sektora informaciono-komunikacijskih tehnologija (IKT) iz Federacije BiH u vezi sa preliminarnim rezultatima i preporukama proizašlim iz istraživanja “Iseljavanje zdravstvenih radnika i stručnjaka u oblasti informaciono-komunikacijskih tehnologija iz Bosne i Hercegovine: Izazovi i mogućnosti’.

Sastanku su prisustvovali predstavnici zdravstvenog sektora iz svih kantona u Federaciji BIH, obrazovnog, IT sektora i IOM-a i Federalnog ministarstva zdravstva kao domaćina ovog događaja.

Istraživanje je provedeno u okviru Projekta radnih migracija koji se primarno bavi tematikom radnih migracija radnika zdravstvenog i IT sektora u Bosni i Hercegovini, te za cilj ima stvaranje realističnijeg , naučno – utemeljenog prikaza radnih migracija navedenih sektora iz Bosne i Hercegovine, obzirom da prethodno nije sprovedeno niti jedno sveobuhvatno naučno istraživanje na ovu veoma aktuelnu temu.  Konsultacije su sastavni dio procesa istraživanja te kako će svi zaključci biti reflektirani u finalnoj publikaciji.

Govornici su se osvrnuli na različite aspekte ove problematike, te istakli važnost sprovođenja jednog ovakvog pilot projekta kao temelja za dalja istraživanja i kreiranja multidisciplinarnih pristupa i strategija za rješavanje ovog problema sistemski i strateški. Kao glavni problemi su istaknuti odlasci visokoobrazovanog stručnog kadra iz zdravstvenog i IT sektora, ali i drugih sektora, nepostojanje konkretne i jasne statistike o migracijama unutar ovih sektora, neadekvatno i ad hoc upravljanje ljudskim resursima i kao najbitnije – nepostojanje jasne i koherentne dugoročne strategije za rješavanje navedenog problema.

Na konsultacijama je zaključeno da je neophodan multisektorski, interdisciplinarni pristup rješavanju ove veoma kompleksne problematike, koja ne pogađa samo zemlje u tranziciji, već i visokorazvijene zemlje koje se također suočavaju sa sistematskim gubitcima visokokvalificirane radne snage u sektorima kao što je zdravstvo i IKT.”