Prvi dijalog mladih i institucija vlasti u Bosanskom Petrovcu: Želimo unaprijediti položaj mladih

Date Publish: 
Friday, September 17, 2021

 

 

Prvi dijalog mladih i institucija vlasti u Bosanskom Petrovcu: Želimo unaprijediti položaj mladih

 

Povodom Međunarodnog dana demokratije koji se obilježava 15. septembra, a u sklopu obilježavanja Mjeseca mira, Vijeće mladih Bosanskog Petrovca i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) organizovali su prvi dijalog mladih sa predstavnicima i predstavnicama lokalne vlasti u Bosanskom Petrovcu.

Cilj ovog događaja bio je unaprijeđenje položaja mladih ljudi u ovoj općini, te kreiranje dijaloške platforme kako bi mladi ljudi iz Bosanskog Petrovca dobili priliku da se njihov glas čuje.

Niz različitih aktivnosti je organizovano u okviru ovog cjelodnevnog događaja. U jutranjim satima članovi i članice Vijeća mladih su na ulicama Bosanskog Petrovca izveli freeze performans kojim su privukli pažnju mladih i pozvali ih da se aktivno uključe u rad Vijeća mladih, te rad Omladinskog kluba Bosanski Petrovac. Poslije performansa kroz radionicu su imali priliku da mapiraju svoje potrebe koje su u poslijepodnevnim satima predstavili načelniku Bosanskog Petrovca i vijećnicima i vijećnicama u Općinskom vijeću Bosanskog Petrovca, te drugim predstavnicima i predstavnicama lokalnih institucija i organizacija.

Tokom dijaloga mladi su prezentovali sve probleme koje su prepoznali i pozvali su institucije i načelnika da zajedno krenu u rješavanje ovog problema. Načelnik se potom referirao na svaku stavku koju su mladi naveli, obrazložio šta je Općina Bosanski Petrovac već poduzela, te obećao da će se potruditi da u narednom periodu pokuša riješiti što više navedenih problema koje su u njegovoj nadležnosti. Za probleme koji nisu u njegovoj nadležnosti obećao je da će se obratiti višim institucijama i tražiti sastanak kako bi se navedeni problemi riješili.

Službenik za mlade i rad sa nevladinim organizacijama u Općini Bosanski Petrovac, Adnan Družić, ističe: „Ponosan sam što jedna od rijetkih zajednica u Bosni i Hercegovini koja obilježava ovaj datum. Na Međunarodni dan demokratije mladi su bili u fokusu i kroz cijeli dan iskoristili demokratske mehanizme da iskažu svoje potrebe. Prvo smo protestom kritikovali naše vršnjake i pozvali ih da nam se pridruže u našim aktivnostima, a zatim smo imali dijalog sa predstavnicima lokalnih vlasti, kojima smo iznijeli naše potrebe. Napravili smo prvi veliki korak, koji će u budućnosti doprinijeti velikom broju projekata i aktivosti na korist mladima“.

Predsjednik Vijeća mladih Omar Salihagić ističe da su ovakvi dijalozi put ka boljem položaju mladih te da će u Vijeće mladih u narednom periodu organizovati više ovakvih dijaloga. Uz to poziva sve mlade da uzmu aktivno učešće u svim aktivnostima povodom obilježavanja Mjeseca mira.

Vijeće mladih Bosanski Petrovac i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) svima želi sretan Međunarodni dan demokratije.