IOM u svijetu

IOM, ili kao što je prvobitno bio poznat kao, Privremeni Međuvladin komitet za kretanje migranata iz Europe (PICMME), nastao je 1951 iz haosa raseljavanja Zapadne Europe nakon Drugog svjetskog rata.

Sa mandatom da pomogne europskim vladama da identificiraju zemlje preseljenja za procijenjenih 11 milijuna ljudi raseljenih zbog ratnih dešavanja, dogovorio je prevoz za gotovo milijun migranata tokom 1950.

Slijed promjena imena iz PICMME u Međuvladin komitet za europske migracije (ICEM) u 1952.g. zatim Međuvladin komitet za migracije (ICM) u 1980.g. do Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u 1989.g. odražava prijelaz organizacije, u više od pola stoljeća, iz logističke agencije u agenciju za migracije.

Dok povijest IOM-a prati prirodne katastrofe, kao i one koje je uzrokovao čovjek u posljednjih pola stoljeća - Mađarska 1956.g., Čehoslovačka 1968.g., Čile 1973.g., Vijetnamske izbjeglice na brodu 1975.g., Kuvajt 1990.g., Kosovo i Timor 1999.g. azijski tsunami i potres u Pakistanu 2004. / 2005. – IOM-ov moto da i migranti i društvo u cjelini imaju dobrobit od humanih i uređenih migracija je zadobio i međunarodno prihvatanje.

Od svojih korijena kao operativne logističke agencije, IOM je proširio svoj djelokrug i postao vodeća međunarodna agencija za rad s vladama i civilnim društvom u cilju unapređenja razumijevanja pitanja migracija, poticanja društvenog i ekonomskog razvoja kroz migracije i očuvanje ljudskog dostojanstva i dobrobiti migranata.

Širenje područja djelovanja je bilo praćeno brzim širenjem iz relativno male agencije u jednu agenciju s godišnjim operativnim proračunom procjenjenim na 1,3 milijarde dolara, sa oko 8.400 zaposlenika koji rade u više od 150 zemalja diljem svijeta. IOM trenutno ima 155 država članica i dodatnih 11 država koje imaju status promatrača.

Kao "Agencija za migracije" IOM je postao referentna tačka u vrućoj globalnoj raspravi o društvenim, ekonomskim i političkim posljedicama migracija u 21. stoljeću.

IOM radi u sljedećim područjima upravljanja migracijama

Migracija i razvoj

Migracije se smatraju jednim od globalnih pitanja koja definišu početak dvadeset i prvog stoljeća, jer je sve više i više ljudi u pokretu danas nego u bilo kojem drugom trenutku u istoriji čovječanstva. Ako se njima pravilno upravlja, međunarodne migracije mogu doprinijeti rastu i prosperitetu zemlje porijekla i zemlje odredišta, kao i dobrobiti samih migranata. IOM, dakle, ima za cilj iskorištavanje razvojnih potencijala migracija u korist pojedinih migranata i društava.

Programske aktivnosti u ovoj oblasti su: promovisanje uspostave politike u području migracija, jačanje kapaciteta vlada i partnera za uključivanje migrantskih populacija u razvojne procese u njihovim zemljama porijekla, poticanje gospodarskog i razvoja zajednice u područjima sklonim ekonomski induciranim migracijama, podrška razvoju ljudskog kapitala kroz programe migracije radne snage, poboljšanje utjecaja novčanih doznaka na razvoj u obe zemlje, zemlje pošiljatelja i zemlje primatelja, i omogućavanje povratka i reintegracije kvalificiranih državljana.

Migracija i zdravlje

Migranti u svakoj zemlji imaju koristi od poboljšanog standarda, fizičkog, mentalnog i društvenog blagostanja, što im omogućuje da znatno pridonesu razvoju svojih zajednica, kao i razvoju društava zemalja domaćina. IOM nastoji promovisati sveobuhvatne preventivne i kurativne zdravstvene programe i usluge koje su korisne i dostupne migrantima, a zadovoljavaju potrebe država u upravljanju migracijama. IOM takođe pomaže u razvoju zdravstvene politike i izgradnji kapaciteta u cilju omogućavanja zdravstvene njege i poboljšanja zdravlja migranata.

Olakšavanje procesa migracija

Mobilnost je bitna karakteristika današnjeg svijeta. Integrirana svjetska tržišta, pojava transnacionalnih mreža i brzi rast komunikacijskih tehnologija doprinose povećanju kretanja i visoko i nisko-kvalificiranih radnika, studenata, pripravnika, porodica i turista. Mijenjanje demografske i socijalne strukture u industrijaliziranom svijetu je stvorilo potrebu za radnicima i stručnjacima iz drugih zemalja. Masovna migracija predstavlja potencijalno teška prilagođavanja, ali gospodarstva koja žele ostati konkurentna ne mogu ignorirati potrebu za promjenom. Zakonite migracije radne snage na taj način mogu biti obostrano korisno rješenje.
Osim pružanja savjeta o politikama i pružanja tehničkih savjeta o reguliranju migracija radne snage i drugih migracijskih pokreta, IOM provodi programe pomoći vladama i migrantima vezane za zapošljavanje, učenje stranih jezika, kulturne orijentacije prije polaska, pre-konzularne usluge podrške, prijem po dolasku i integraciju kao i njihov povratak. Ove usluge, prilagođene svakom programu, su osigurane u svim fazama procesa, od pružanja informacija i primanja zahtjeva, kroz provjere dokumenata, vođenje intervjua, procjenu zdravstvenog stanja i upravljanje logistikom, do podrške u integraciji koja može ublažiti poteškoće u prilagođavanju novoj kulturi, dok ujedno osigurava socijalnu harmoniju između novih i starih članova zajednice.

Upravljanje kretanjem i hitnom & post – konfliktnom migracijom

Programi u ovom području uključuju pomoć pri preseljenju, pomoć u repatrijaciji, zatim u slučaju nužde i nakon hitnih aktivnosti. IOM pomaže izbjeglicama tokom i nakon krize, te pruža trajno rješenje za neke od tih izbjeglica kroz izbjeglička preseljenja. Štaviše, razvija aktivnosti kako bi se pomoglo interno raseljenim osobama, bivšim vojnicima, žrtvama etničkih sukoba i zajednicama koje su u tranziciji i procesu oporavka. Sa svojim iskustvom, IOM provodi opsežne kompenzacijske programe u post-konfliktnim područjima.

Reguliranje migracija

Neregulirane migracije mogu uključivati ​​društvene, financijske i političke troškove za pojedince, društva i vlade podjednako. Sveobuhvatni, transparentni i koherentni pristupi upravljanju migracijama mogu pomoći u rješavanju neregularnih migracija, uključujući krijumčarenja migranata i trgovinu ljudima, smanjiti negativan utjecaj migracije, i sačuvati ​​integritet migracije kao prirodnog društvenog procesa. Dobro upravljanje migracijskim pitanjima na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini sve se više prepoznaje kao ključno kako bi se osiguralo uredno i humanije kretanje stanovništva. IOM pomaže vladama u razvoju i provedbi migracijske politike, propisa i administrativnih mehanizama koji poboljšavaju upravljanje migracijama, u smislu zamjene neregularnih migracionih tokova, zakonitim i organizovanim koje služe interesima svih vlada. U tom aspektu IOM provodi programe za olakšavanje procesa dobrovoljnog povratka neuspješnih tražitelja azila, prevarenih osoba i drugih migranata i njihove reintegracije u zemljama porijekla, uzimajući u obzir potrebe i interese lokalne zajednice .

Programi obeštećenja

 

Izazovi migracija u dvadeset i prvom stoljeću sve više zahtijevaju postupanje IOM-a izvan njegovih tradicionalnih usluga. Hitne i post-krizne situacije, na primjer, su nepredvidive i mogu se pojaviti u bilo kojem dijelu svijeta, a naročito kao posljedica ekološke degradacije i katastrofa. Isto tako, kako su vlade sve više pozvane da vrate i/ili nadoknade štetu osobama rasutim diljem svijeta koje su pretrpjele progon, raseljavanje, oduzimanje imovine, ili druge oblike osobne štete u prijašnjem režimu, IOM se poziva da pomogne kroz svoju globalnu mrežu.

 

Opšti programi

Neke aktivnosti koje IOM poduzima su opšte prirode i podržavaju širok raspon programa iz specifičnih područja upravljanja migracijama. Među njima su migracijske politike, istraživanja, i pomoć prevarenim migrantima.

Istraživanja i analize su ključ za razumijevanje migracija, razvoj učinkovitih novih politika i projektiranje održivih praktičnih pristupa. Objavljivanje informacija o migracijskim trendovima, izazovima i prilikama je ključna funkcija Organizacije. Redovito objavljivanje Izvještaja o migracijama u svijetu daje pregled glavnih migracijskih trendova i pitanja politika diljem svijeta.

IOM nastoji ojačati svoju ulogu u širenju, razumijevanju i provedbi Međunarodnog migracijskog prava. Zajedno s vladama i drugim partnerima u ovom području, IOM provodi obuke i aktivnosti na izgradnji kapaciteta Međunarodnog migracijskog prava. Redovite konsultacije među vladama koje se suočavaju sa zajedničkim migracijskim izazovima su  postale osobito važne.

Uz materijalnu i logističku podršku IOM-a, regionalni procesi konsultacija postoje u Sjevernoj i Južnoj Americi, Europi, Africi i Azijsko-pacifičkoj regiji. Na globalnoj razini, međunarodni dijalog o migracijama vijeća IOM-a je glavni međunarodni forum za međuvladinu raspravu o migracijskoj politici, poticanje boljeg razumijevanja i saradnje u vezi migracija.

 

Migracije, klimatske promjene i životna okolina

Okolišni faktori već dugo imaju utjecaj na globalne tokove migracija, ljudi su kroz istoriju napuštali mjesta s teškim ili pogoršanim uvjetima za život. Očekuje se da će migracije uzrokovane klimatskim promjenama rasti, a to može biti i strategija preživljavanja u slučaju klimatske promjene i uništavanja okoliša.

Migracije, klimatske promjene i okoliš su međusobno povezani. Baš kao što degradacija okoliša i katastrofe mogu uzrokovati migracije, kretanje ljudi također može ostaviti značajane posljedice na okolne ekosisteme. Migracija je često, čini se, pogrešno percipirana kao neuspjeh u prilagođavanju na promjene životne okoline. Umjesto toga, migracije mogu biti i strategija prilagođavanja na klimatske promjene i promjene u okolišu te su bitna komponenta socio-ekološke interakcije kojima treba upravljati, jer migracije mogu imati značajne posljedice na okoliš i za područja porijekla i za područja destinacije, kao i za migracijske rute između, te doprinijeti daljnjoj degradaciji okoliša.

Među dugoročnim ciljevima vezanim za ekološke migracije je podrška vladama pojedinih zemalja kako bi se smanjile ekološki inducirane migracije. IOM ima za cilj smanjenje ranjivosti populacije izložene ekološkim rizicima; pomažući populaciji u pokretu uzrokovanom ekološkim faktorima; i izgradnjom kapaciteta vlada i drugih aktera da se lakše suoče s izazovom ekoloških migracija.

Više informacija o aktivnostima IOM-a u svijetu možete pronaći na www.iom.int