IOM u Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina (BiH) je smještena na migracijskom raskršću između Istočne i Zapadne Europe. Sukob u bivšoj Jugoslaviji 1992-1995 je uništio društvenu i gospodarsku infrastrukturu i prisilio više od polovice građana BiH da napuste svoje domove. Danas, povratak prognanika i porast neregularnih migracija, kao što su trgovina ljudima i krijumčarenje, čine migracije velikim izazovom za postkonfliktnu obnovu i razvoj Bosne i Hercegovine.

IOM je pokrenuo misiju u Sarajevu 1992 godine u podrumu bolnice Koševo, postavljanjem MEDEVAC programa, evakuirao je u ratu ranjene osobe koje nisu mogle biti odgovarajuće tretirane na lokalnoj razini. Nakon završetka rata, IOM je proširio svoju djelatnost na povratak izbjeglica iz inozemstva i na pomoć  bh. državljanima pri preseljenju u treće zemlje.

Bosna i Hercegovina je 9. juna 2005. godine primljena u članstvo Međunarodne organizacije za migracije (REZOLUCIJA br. 1114 (LXXXIX), koju je Vijeće usvojilo na 464. sjednici).

Danas, IOM programi imaju za cilj sprečavanje neregularne migracije, zaustavljanje trgovine ljudima, doprinos nacionalnom razvoju, te pomoć Vladi BiH u upravljanju migracijskim aktivnostima.

IOM Misija

IOM je posvećen načelu da su sigurne, uređene i regularne migracije korisne i migrantima i društvu u cjelini.

Kao vodeća međunarodna organizacija, IOM djeluje sa partnerima u međunarodnoj zajednici da:

  • Asisitira u odgovoru na rastuće operativne izazove u upravljanju migracijama
  • Poboljša razumijevanje migracionih pitanja
  • Potiče socijalni i ekonomski razvoj kroz migracije
  • Podržava ljudsko dostojanstvo i dobrobit migranata